Hrádek nad Nisou - Za obchvatem (Oldřichovská)

Mapa
Zdroj dat: Centrum, 30. 6. 2011
Použité zkratky

Základní údaje

Plocha: 40 ha (využitelných maximálně 30 ha)
Využívaná plocha: cca 15 ha (50 % využitelných ploch)
Volná plocha: 15 ha - tj. 50 % využitelných ploch
Geografická poloha: Průmyslová zóna je situována za vnějším dopravním obchvatem města (na II/271) na sever od Průmyslové zóny Vulkán, poblíž Oldřichova na Hranicích.
Funkční náplň: Servisní zóna - lehká průmyslová výroba.
Stav přípravy/využití: VGP v nájmu, existují předkupní smlouvy na cca na polovině plochy VZ. Plochy jsou v soukromém vlastnictví. Význam PZ je podmíněn přeshraničním propojením - vazba na I/35. Zónu bude členit silnice I/35.
Platnost záměru: Potvrzena platnost záměru.
Uplatnění PZ v ZÚR: Nepočítá se se zahrnutím žádné PZ do ZÚR, bude v kompetenci obcí.
Zdroj informací: Městský úřad Hrádek nad Nisou - odbor rozvoje města a správy majetku a stavební úřad

Identifikační údaje

Zkratka kraje:LB Číslo kraje:07
Identifikace zóny:4
Kraj:Liberecký kraj Kód kraje:CZ051
ORP:Liberec Kód ORP:5105
Obec:Hrádek nad Nisou Kód obce:564095
Stavební úřad:Hrádek nad Nisou

Doprava

Silnice:Dostupnost postupně realizované rychlostní silnice R35 - cca 18 km. Stavba komunikace I/35 s napojením na Polsko a Německo bude vedena přes tuto zónu. Kruhový objezd pro napojení PZ na I/35, města Hrádek n.N. a směru na Liberec se začal již realizovat.
Železnice:Zóna v doteku s celostátní železniční tratí č. 089 Liberec - Rybniště; žst. Hrádek n. Nisou - cca 1 km, podmínky pro vybudování vlečky.
Letiště:Neveřejné vnitrostátní letiště Liberec - cca 18km, veřejné mezinárodní letiště Praha-Ruzyně - cca 135 km.
Lodní doprava:Labská vodní cesta; přístav Děčín - cca 72 km.

Technická infrastruktura

Vodovod, plynovod a telekomunikační kabely v DUR, příprava realizace 500m; el.energie a kanalizace v DUR, příprava realizace 800 m; CZT 500 m.

Územněplánovací dokumentace

Stav ÚPD:PZ zahrnuta v ÚPN SÚ Hrádek nad Nisou (1998).

Limity a střety zájmů

Ochranné pásmo železnice.

Mapa

Odkaz na mapový server
Odkaz na mapový server


Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz