Okrouhlá

Mapa
Zdroj dat: Centrum, 30. 6. 2011
Použité zkratky

Základní údaje

Plocha: 26 ha
Využívaná plocha: Dosud nevyužívaná PZ.
Volná plocha: 26 ha - tj. 100%
Geografická poloha: Průmyslová zóna Okrouhlá navazuje na Průmyslovou zónu města Nový Bor - Za Crystalexem, kde je vybudován závod na výrobu užitkového skla (Crystalex). Od této zóny je oddělena silnicí I. třídy I/9. Tato tvoří hranici zóny na východní straně. Na západě je zóna ohraničena silnicí I. třídy č.I/13 a na jihu železniční tratí Nymburk - Rumburk.
Funkční náplň: Lehká průmyslová výroba .
Stav přípravy/využití: Využití zóny je ve fázi plánování, zatím se nevyvíjí. Plocha je ve schváleném ÚP obce (2007). Vlastníky pozemků jsou obec Okrouhlá a soukromí vlastníci.
Platnost záměru: Potvrzena platnost záměru.
Uplatnění PZ v ZÚR: Nepočítá se se zahrnutím žádné PZ do ZÚR, bude v kompetenci obcí.
Zdroj informací: Obecní úřad Okrouhlá.

Identifikační údaje

Zkratka kraje:LB Číslo kraje:07
Identifikace zóny:6
Kraj:Liberecký kraj Kód kraje:CZ051
ORP:Nový Bor Kód ORP:5106
Obec:Okrouhlá Kód obce:561894
Stavební úřad:Nový Bor

Doprava

Silnice:Silnice v přímém kontaktu ze severu se silnicí I/13, z východu se silnicí I/9, která je připravována v nové trase se západním obchvatem města a hodnocené lokality.
Železnice:Zóna v doteku s celostátní železniční tratí č.080 Bakov - Česká Lípa - Jedlová; žst. Nový Bor - cca 1 km.
Letiště:Neveřejné vnitrostátní letiště Liberec - cca 37 km, mezinárodní letiště Praha-Ruzyně - cca 120 km.
Lodní doprava:Labská vodní cesta; přístav Děčín - cca 32 km.

Technická infrastruktura

Vodovod DN 160, plynovod VTL, el.energie VN 35 kV, kanalizace DN 300, telekomun.kabely - v místě; CZT - není k dispozici.

Územněplánovací dokumentace

Stav ÚPD:PZ byla zahrnuta již v minulosti v ÚP města Nový Bor. PZ schválena novým ÚP obce Okrouhlá (2010).

Limity a střety zájmů

Ochranné pásmo TI (el. vedení 35 kV, VTL plynovod) a železnice.

Mapa

Odkaz na mapový server
Odkaz na mapový server


Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz