Ralsko - Kuřívody

Mapa
Zdroj dat: Centrum, 30. 6. 2011
Použité zkratky

Základní údaje

Plocha: 75 ha
Využívaná plocha: 25,8 ha - tj. 34,4%
Volná plocha: 49,2 ha - tj. 65,6%
Geografická poloha: PZ přiléhá z východní strany k zastavěnému území osady Kuřívody, je přetnuta silnicí II/268, která odděluje jižní zastavěnou a severní volnou část průmyslové zóny.
Funkční náplň: Lehká průmyslová výroba, smíšená s logistikou, komerčními funkcemi a technickými službami.
Stav přípravy/využití: PZ je částečně využita, část je připravena k využití. Vlastníky pozemků jsou město Ralsko, stát (v současné době probíhá převod pozemků na město) a soukromá osoba. Vlastník některých budov Ralsko Vivo nabízí budovy k využití.
Platnost záměru: Potvrzena platnost záměru.
Uplatnění PZ v ZÚR: Nepočítá se se zahrnutím žádné PZ do ZÚR, bude v kompetenci obcí.
Zdroj informací: Městský úřad Ralsko - odbor rozvoje města.

Identifikační údaje

Zkratka kraje:LB Číslo kraje:07
Identifikace zóny:7
Kraj:Liberecký kraj Kód kraje:CZ051
ORP:Česká Lípa Kód ORP:5101
Obec:Ralsko Kód obce:562017
Stavební úřad:Mimoň

Doprava

Silnice:Přímé zpřístupnění ze silnice II/268 (prochází středem PZ) s návazností na rychlostní silnici R10 v Mnichově Hradišti - cca 18 km.
Železnice:Nepřímá návaznost na železniční trať; celostátní tratě č.086, žst. Mimoň - cca 10 km; č. 080 žst. Bělá p. Bezdězem - cca 15 km a žst. Doksy - do cca 20 km.
Letiště:Veřejné mezinárodní letiště Mnichovo Hradiště - cca 20 km, mezinárodní letiště Praha-Ruzyně - cca 100 km.
Lodní doprava:Labská vodní cesta; přístav Děčín - cca 70 km.

Technická infrastruktura

Vodovod: řad 160 mm na hranici pozemku (kapacita 70-80m3/den); plynovod: není k dispozici, v návrhu VTL přípojka; el.energie: středem zóny prochází nadzemní vedení 35kV; kanalizace: DN300 v rámci zóny; CZT: není k dispozici (pouze v obci Ralsko); tel.kabely: ústředna na okraji zóny, možnost připojení.

Územněplánovací dokumentace

Stav ÚPD:PZ je zahrnuta v ÚP Kuřívody (1998), následné 2. Změny ÚP vymezily navazující plochy pro fotovoltaiku.

Limity a střety zájmů

CHOPAV , zájmy ochrany přírody na dlouhodbě ladem ležících pozemcích pravděpodobně omezí rozsah využitelných ploch

Mapa

Odkaz na mapový server
Odkaz na mapový server


Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz