Stráž pod Ralskem - Na Americe

Mapa
Zdroj dat: Centrum, 30. 6. 2011
Použité zkratky

Základní údaje

Plocha: 56,7 ha
Využívaná plocha: Dosud nevyužívaná PZ.
Volná plocha: 56,7 ha - tj. 100%
Geografická poloha: Průmyslová zóna se nachází severozápadně od obce, severně od komunikace II. třídy č.278 (Česká Lípa - Liberec) a západně od komunikace III. třídy č.27241 (Stráž pod Ralskem - Dubnice), v sousedství stávajícího odkaliště.
Funkční náplň: Blíže nespecifikovaná průmyslová výroba.
Stav přípravy/využití: Zóna je ve fázi plánování, zatím se nevyvíjí. PZ je vymezena v platném územním plánu sídelního útvaru Stráž - Hamr na Jezeře. Dosud nevyužívaná PZ, je v ÚP vedena zatím v územní rezervě, až do doby naplnění menších zón, které jsou téměř zaplněny.
Platnost záměru: Potvrzena platnost záměru.
Uplatnění PZ v ZÚR: Nepočítá se se zahrnutím žádné PZ do ZÚR, bude v kompetenci obcí.
Zdroj informací: Městský úřad Stráž pod Ralskem - odbor výstavby.

Identifikační údaje

Zkratka kraje:LB Číslo kraje:07
Identifikace zóny:3
Kraj:Liberecký kraj Kód kraje:CZ051
ORP:Česká Lípa Kód ORP:5101
Obec:Stráž pod Ralskem Kód obce:562092
Stavební úřad:Stráž pod Ralskem

Doprava

Silnice:Zóna zpřístupněna od silnice II/278 Česká Lípa - Hodkovice n. Mohelkou po silnici IIII/27241 Stráž pod Ralskem - Dubnice. Návaznost na nejbližší silnici I. třídy - I/13 v Jablonné, v Poještědí - dostupnost cca 12 km.
Železnice:V dostupnosti železniční vlečka s.p. Diamo - cca 1 km, napojená v žst. Brniště na celostátní železniční trať č. 086 Česká Lípa - Liberec - vzdálenost cca 5 km.
Letiště:Neveřejné vnitrostátní letiště Liberec - cca 40 km, veřejné mezinárodní letiště Praha-Ruzyně - cca 110 km.
Lodní doprava:Labská vodní cesta; přístav Děčín - cca 57 km, přístav Ústí n. Labem - cca 75 km.

Technická infrastruktura

Vodovod - v místě; VTL plynovod (Severočeská plynárenská) - 2km; el.energie (35kV, 110kV, 220kV, 400kV) - v místě; ČOV - 1,5km; CZT (Diamo s.p.) - 0,5km; telekom. kabely (Telefónica O2) - v místě, při silnici III.třídy.

Územněplánovací dokumentace

Stav ÚPD:PZ zahrnuta v ÚP Stráž pod Ralskem - Hamr na Jezeře a to ve Změně č. 1 ÚP Stráž pod Ralskem - Hamr na Jezeře (2002).

Limity a střety zájmů

Pásmo hygienické ochrany odkaliště, OP el.vedení.

Mapa

Odkaz na mapový server
Odkaz na mapový server


Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz