Jirkov - Otvice

Mapa
Zdroj dat: Centrum, 30. 6. 2011
Použité zkratky

Základní údaje

Plocha: 40 ha
Využívaná plocha: Dosud nevyužívaná PZ.
Volná plocha: 40 ha - tj. 100%
Geografická poloha: Plocha je situována na jižním okraji Jirkova za koridorem sinice I/13 a železnice ČD 130, převážná část zóny leží na administrativním území obce Otvice.
Funkční náplň: Plochy výroby a skladování (převážně lehký průmysl).
Stav přípravy/využití: Využití území jako průmyslové zóny je ve fázi plánování a přípravných prací.
Platnost záměru: Potvrzena platnost záměru.
Uplatnění PZ v ZÚR: PZ není zahrnuta v ZÚR ÚK.
Zdroj informací: OÚ Otvice; Databáze PZ v ÚK aktualizace 13.1.2011

Identifikační údaje

Zkratka kraje:US Číslo kraje:06
Identifikace zóny:7
Kraj:Ústecký kraj Kód kraje:CZ042
ORP:Chomutov Kód ORP:4203
Obec:Jirkov - Otvice Kód obce:563099, 563277
Stavební úřad:Jirkov

Doprava

Silnice:Zóna zpřístupněna od páteřní silnice I/13, MÚK Otvice silnicí II/251 - dostupnost cca 1,0km; prostřednictvím I/13 návaznost na připravovanou R7 - MÚK Chomutov - dostupnost cca 7 km.
Železnice:Zóna v přímém kontaktu s celostátní železniční tratí č.130; žst. Otvice - cca 0,1 km.
Letiště:Veřejné vnitrostátní letiště Most - dostupnost cca 20 km; veřejné mezinárodní letiště Karlovy Vary - cca 65km.
Lodní doprava:Veřejný přístav na Labské vodní cestě Ústí nad Labem - dostupnost cca 65 km.

Technická infrastruktura

Realizovány jen dílčí části technické infrastruktury, kompletace technické vybavenosti území PZ je ve fázi plánování a přípravných prací. Elektřina: trafostanice na hranici PZ; pitná voda: DN 150, rozvod po zóně DN 80; plyn: přiveden VTL DN 150; kanalizace dešťová: přes akumulační nádrže do Otvického potoka; kanalizace splašková: DN 300 odvod do ČOV Jirkov.

Územněplánovací dokumentace

Stav ÚPD:PZ zahrnuta v ÚP Otvice a ÚP Jirkov.

Limity a střety zájmů

Průmyslová zóna zasahuje CHLÚ, plocha je však v zájmovém území obce Otvice, odsouhlaseném BÚ. Rezervní plocha dotčena OP VTL plynovodu.

Mapa

Odkaz na mapový server
Odkaz na mapový server


Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz