Podbořany - Alpka

Mapa
Zdroj dat: Centrum, 30. 6. 2011
Použité zkratky

Základní údaje

Plocha: 80 ha
Využívaná plocha: 68 ha - tj. 85%
Volná plocha: 12 ha - tj. 15%
Geografická poloha: Plocha je umístěna 2 km jihozápadně od Podbořan, po obou stranách silnice II/226 do Vroutku.
Funkční náplň: Průmysl a logistika bez prostorového regulačního omezení.
Stav přípravy/využití: Průmyslová zóna je již provozována na významné části území, zbylá část je k dispozici pro další využití, základní infrastruktura je přivedena na hranici zóny. Investoři v vzóně: CANDY, s.r.o. - výroba chladniček; LOGIT, s.r.o. - textilní výrobky; TRW Volant a.s. - autosoučástky; Rover Czech s.r.o. - výroba dílů z plastických hmot; Kunststofftechnik-CZ, s.r.o. - zpracování plastů; FTE automative Czechia s.r.o. - autosoučástky a zařízení; IZOPOL - výroba a zpracování pěnového polystyrénu.
Platnost záměru: Potvrzena platnost záměru.
Uplatnění PZ v ZÚR: PZ není zahrnuta v ZÚR ÚK.
Zdroj informací: MěÚ Podbořany - stavební úřad; Databáze PZ v ÚK aktualizace 13.1.2011

Identifikační údaje

Zkratka kraje:US Číslo kraje:06
Identifikace zóny:8
Kraj:Ústecký kraj Kód kraje:CZ042
ORP:Podbořany Kód ORP:4210
Obec:Podbořany Kód obce:566616
Stavební úřad:Podbořany

Doprava

Silnice:Zóna zpřístupněná od silnice I/27 prostřednictvím silnice II/221 - cca 6 km; ve výhledu přestavba I/27 s návazností na R6 - MÚK Bukov - cca 15 km; plánovaná přeložka II/221 se SZ obchvatem Podbořan.
Železnice:Zóna v blízkosti celostátní železniční tratě č.160; žst. Podbořany - cca 1 km. Příznivé podmínky pro zavlečkování zóny.
Letiště:Veřejné vnitrostátní letiště Most - dostupnost cca 50 km; veřejné mezinárodní letiště Karlovy Vary - cca 65 km.
Lodní doprava:Veřejný přístav na Labské vodní cestě Ústí nad Labem - dostupnost cca 90 km.

Technická infrastruktura

Elektřina: vedení VN 22 kV s kapacitou 3 MW, s možností navýšení; pitná voda: vodovod DN 500 s vysokou kapacitou; průmyslová voda: zdroj spodní vody 10 - 20 l/s, hl. 20 m; plyn: přípojka STL DN 150 s kapacitou 3000 m3; kanalizace dešťová: odtok do recipientu Kyselý potok; kanalizace splašková: tlaková kanalizace, odvod na ČOV Podbořany; informační sítě: optický digitální kabel s metalickou přípojkou, ISDN linky, bezdrátové připojení k internetu 10 Mbps.

Územněplánovací dokumentace

Stav ÚPD:PZ zahrnuta v ÚP města Podbořany.

Limity a střety zájmů

Využití průmyslové zóny znamená značný rozsah odnětí zemědělského půdního fondu.

Mapa

Odkaz na mapový server
Odkaz na mapový server


Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz