Litvínov - Louka

Mapa
Zdroj dat: Centrum, 30. 6. 2011
Použité zkratky

Základní údaje

Plocha: 30 ha (skládá se ze 4 dílčích ploch) ÚP Litvínova obsahuje další rozšíření ploch.
Využívaná plocha: cca 22 ha- tj. 73%
Volná plocha: 8 ha - tj. 17%
Geografická poloha: Lokalita se nalézá v průmyslové oblasti mezi Litvínovem (1 - 2 km od centra města) a Loukou u Litvínova, má přímé napojení na dopravní i technickou infrastrukturu.
Funkční náplň: Lehká průmyslová výroba - výroba strojů a komponentů, výroba spotřebního zboží, farmaceutická výroba, potravinářská výroba, fotovoltaika.
Stav přípravy/využití: Průmyslová zóna je již provozována, část území je k dispozici pro další využití. Předmětem nabídky je plocha C o výměře cca 7 ha a část plochy D o výměře cca 1 ha. Plochy A, B a větší část D jsou již obsazeny. Investoři v zóně: Greiner packaging s .r .o. - plastové obaly; Strojírna Litvínov, s.r.o. - kovovýroba; Primed-Halberstadt-CZ, s.r.o. - medicínský spotřební materiál.
Platnost záměru: Potvrzena platnost záměru.
Uplatnění PZ v ZÚR: PZ není zahrnuta v ZÚR ÚK.
Zdroj informací: Databáze PZ v ÚK aktualizace 13.1.2011; ÚPD dotčené obce.

Identifikační údaje

Zkratka kraje:US Číslo kraje:06
Identifikace zóny:9
Kraj:Ústecký kraj Kód kraje:CZ042
ORP:Litvínov Kód ORP:4206
Obec:Litvínov, Louka u Litvínova Kód obce:567256, 567272
Stavební úřad:Litvínov

Doprava

Silnice:Zóna zpřístupněná od páteřní silnice I/13 prostřednictvím navazující silnice I/27. Ta je v dlouhodobém výhledu sledovaná k přestavbě s obchvatem Lomu s přiblížením se k hodnocené lokalitě. Dostupnost silnice I/13 - cca 15 km.
Železnice:Zóna v přímém kontaktu s celostátní železniční tratí č. 135; žst. Louka u Litvínova - cca 1,0 km, existuje plán optimalizace této železniční trati.
Letiště:Veřejné vnitrostátní letiště Most - dostupnost cca 10 km; veřejné mezinárodní letiště Karlovy Vary - cca 95 km.
Lodní doprava:Veřejný přístav na Labské vodní cestě Ústí nad Labem - dostupnost cca 50 km.

Technická infrastruktura

Plochy A a D - Elektřina: vedení 110 kV a 22 kV k dispozici; pitná voda: řad DN 150; plyn: vysokotlak DN 300, středotlak DN 160; kanalizace dešťová: DN 500 svedená do Radčického potoka; kanalizace splašková: část PZ má vlastní ČOV, část PZ napojena na ČOV Chemopetrol a.s. Plochy B a C - připravováno vybudování základní technické infrastruktury, s předpokladem napojení na technické sítě na plochách A a B.

Územněplánovací dokumentace

Stav ÚPD:PZ zahrnuta v ÚP dotčených obcí.

Limity a střety zájmů

Lokalita částečně zasahuje do chráněného ložiskového území.

Mapa

Odkaz na mapový server
Odkaz na mapový server


Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz