Rumburk

Mapa
Zdroj dat: Centrum, 30. 6. 2011
Použité zkratky

Základní údaje

Plocha: 29 ha, výhledová možná rozloha PZ až 70 ha
Využívaná plocha: 22 ha - tj. 75 %
Volná plocha: 7 ha - tj. 25 % (další rezervní výhledová plocha 48 ha)
Geografická poloha: PZ je vymezena na jižním okraji města Rumburka v návaznosti na nové trasy silnic I. a II. třídy (obchvaty města).
Funkční náplň: Lehká a středně těžká průmyslová výroba.
Stav přípravy/využití: Průmyslová zóna je již provozována na části území vymezeného v ÚP. V přípravě jsou další rozvojové prostory vymezené v ÚP jako územní rezerva. Relativně značné rozvojové možnosti PZ jsou ovlivněny vyšší mírou urbanizace širšího zázemí PZ, včetně navazujícího urbanizovaného příhraničního prostoru SRN. Vlastníkem pozemků PZ je město Rumburk. V PZ jsou situovány provozy následujících firem: ELECTROPOLI GALVANIA, s.r.o.; BENTELER Automotive Rumburk, s.r.o.; STI; Hasičský sbor.
Platnost záměru: Potvrzena platnost záměru.
Uplatnění PZ v ZÚR: PZ není zahrnuta v ZÚR ÚK.
Zdroj informací: MěÚ Rumburk; Databáze PZ v ÚK aktualizace 13.1.2011

Identifikační údaje

Zkratka kraje:US Číslo kraje:06
Identifikace zóny:5
Kraj:Ústecký kraj Kód kraje:CZ042
ORP:Rumburk Kód ORP:4212
Obec:Rumburk Kód obce:562727
Stavební úřad:Rumburk

Doprava

Silnice:Lokalita přímo napojena na silnici I/9 Praha - Mělník - Česká Lípa - Rumburk - SRN s přímou návazností na silniční hraniční přechod Rumburk/Neugersdorf - 3,5 km. Možnost napojení PZ na mezinárodní dálnici D4 Bautzen - Dresden - Berlin a rychlostní silnici E40 Bautzen.
Železnice:Lokalita v dosahu celostátních železničních tratí č. 081, 088 Děčín - Benešov n. Ploučnicí - Jedlová - Rumburk - Jiříkov - SRN (žst. Rumburk - 2 km), v žst. Jedlová s návazností na celostátní trať č. 080 Jedlová - Bakov n. Jizerou.
Letiště:Veřejné vnitrostátní letiště Liberec - 55 km, veřejné vnitrostátní letiště Česká Lípa - 30 km. Možnost vazby PZ na mezinárodní letiště Dresden - 60 km.
Lodní doprava:Labská vodní cesta (Pardubice-) Chvaletice - Mělník - Děčín - Hřensko - SRN; nejbližší veřejný přístav Děčín - 55 km; součást IV. transevropského multimodálního koridoru.

Technická infrastruktura

Elektřina: kapacita vedení je 3,5 MW, možnost navýšení v souvislosti s plánovaným posílením zásobování Šluknovského výběžku elektřinou; pitná voda: přívodní řád DN 200, kapacita 10 l/s - možnost posílení; plyn: STL plynovod DN 110 s kapacitou 700 m3/hod, s možností rozšíření na 2000 m3/hod; kanalizace dešťová: DN 800; kanalizace splašková: DN 300 napojena na ČOV Varnsdorf; teplo: předpoklad lokální plynové kotelny nebo napojení na CZT Rumburk v Podhájí; informační sítě: optické kabely, metalický dálkový kabel a místní telefonní kabel.

Územněplánovací dokumentace

Stav ÚPD:PZ zahrnuta v ÚP Rumburka.

Limity a střety zájmů

PZ má limit v zásobování enerrgiemi, kapacitnost vodoteče, limity dané ohledem na krajinné a navazující urbanizované prostředí.

Mapa

Odkaz na mapový server
Odkaz na mapový server


Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz