Klášterec n.O. - Vernéřov, industriální park VERNE

Mapa
Zdroj dat: Centrum, 30. 6. 2011
Použité zkratky

Základní údaje

Plocha: 155,4 ha
Využívaná plocha: 145,8 ha - tj. cca 94%
Volná plocha: odhad 6% (připravována plocha A7 - cca 20 ha)
Geografická poloha: PZ je umístěna v prostoru bývalé obce Vernéřov, určeném pro výstavbu odkaliště, jehož realizace nebyla uskutečněna. PZ se nachází na západním okraji Ústeckého kraje, v blízkosti Klášterce nad Ohří, Kadaně a areálu elektrárny Prunéřov. Terén lokality je mírně zvlněný, jeho rámec (Krušné a Doupovské hory) vytváří kvalitní prostředí pro vhodné výrobní funkce.
Funkční náplň: Platný územní plán průmyslové zóny Klášterec nad Ohří - Vernéřov definuje funkční využití území pro výrobu, dopravu a sklady a prostorové umístění účelových objektů a technických zařízení pro funkci průmyslové plochy.
Stav přípravy/využití: Průmyslová zóna je v provozu již řadu let . Většina území zóny je již obsazena dále uvedenými investory, zbylá část je k dispozici pro další využití. ARIAN Naturdame Tschechien s.r.o. - potravinářská výroba; Pittsburg Corning CR s.r.o. - výroba tepelných izolací; TG Safety Systems Czech, s.r.o. - výroba autosoučástek; MK-mont illuminations, s.r.o. - výroba dekorativních prvků; Hutz - El s.r.o. - výroba strojních součástí a opravy strojů; EUROFOAM Bohemia s.r.o. - výroba nábytkářského materiálu; DONALDSON Czech Republic s.r.o. - výroba komponentů filtračního zařízení; AD - TECH s.r.o. - strojírenská výroba, zpracování polotovarů; ALFA - TECHNIC s.r.o. - stanice technické kontroly vozidel a opravy vozidel; INTERPLAST CZ s.r.o. - výroba plastových a pryžových dílců, výroba chemických látek; FRK, s.r.o.; EPIMEX, s.r.o.; KECIP, s.r.o.; Centrepoint - developerská společnost.
Platnost záměru: Potvrzena platnost záměru.
Uplatnění PZ v ZÚR: PZ není zahrnuta v ZÚR ÚK.
Zdroj informací: Databáze PZ v ÚK aktualizace 13.1.2011; ÚPD dotčené obce, MěÚ Klášterec nad Ohří - odbor realizace investic.

Identifikační údaje

Zkratka kraje:US Číslo kraje:06
Identifikace zóny:3
Kraj:Ústecký kraj Kód kraje:CZ042
ORP:Kadaň Kód ORP:4204
Obec:Klášterec nad Ohří Kód obce:563129
Stavební úřad:Klášterec nad Ohří

Doprava

Silnice:Lokalita přímo napojená na silnici I/13 E442 Karlovy Vary - Chomutov - Teplice - Děčín - Habartice - Polsko (podkrušnohorská dopravní osa). V přípravě zkapacitnění v úseku Chomutov - Kláštěrec n. Ohří, dále s obchvatem Klášterce n. Ohří. Návaznost na silnici I/7 Praha - Chomutov - Hora sv. Šebestiána - SRN (postupně realizované zkapacitnění na R7).
Železnice:Lokalita v dosahu hlavní celostátní tratě č. 140 Chomutov - Karlovy Vary - Cheb s nejbližší žst. Klášterec n. Ohří - 2 km.
Letiště:Veřejné vnitrostátní letiště Chomutov - 20 km, veřejné vnitrostátní letiště Most - 40 km, mezinárodní letiště Praha-Ruzyně - 105 km.
Lodní doprava:Labská vodní cesta (Pardubice-) Chvaletice - Mělník - Hřensko - SRN; nejbližší veřejný přístav Lovosice - 70 km.

Technická infrastruktura

Elektřina: vedení 22 kV s kapacitou 8 MW s možností navýšení, pro plochu A7 bude stanoven příkon dle potřeby budoucího uživatele; pitná voda: potrubí DN 350 s kapacitou 130 m3/den; plyn: potrubí DN 300 s kapacitou 5000 m3/hod; kanalizace: centrální ČOV v zóně, 126 m3/den, kapacita 1 800 EO; teplo: možnost napojení na horkovodní potrubí.

Územněplánovací dokumentace

Stav ÚPD:PZ zahrnuta v ÚP dotčené obce, je zpracován regulační plán využití PZ.

Limity a střety zájmů

Nízká kapacita recipientu, zvýšené nároky na účinnost čištění odpadních vod a akumulaci přívalových srážkových vod.

Mapa

Odkaz na mapový server
Odkaz na mapový server


Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz