Kadaň - Královský vrch

Mapa
Zdroj dat: Centrum, 30. 6. 2011
Použité zkratky

Základní údaje

Plocha: 81 ha
Využívaná plocha: 29 ha - tj. 36%
Volná plocha: 52 ha - tj. 64%
Geografická poloha: PZ lokalizována v rovinatém terénu severozápadně od Kadaně, ve vzdálenosti 1,5 km od PZ Klášterec nad Ohří - Vernéřov a od areálu elektrárny Prunéřov.
Funkční náplň: Možnost využití zóny pro průmyslové a logistické objekty je bez omezení náplně. Stavební omezení, například výšková nebo prostorová, nejsou stanovena.
Stav přípravy/využití: Průmyslová zóna má celkovou výměru pozemků 81 ha. Pozemky jsou vybaveny páteřní sítí technické infrastruktury. Území je ekologicky bezproblémové. Zakládání staveb je z hlediska statiky únosné. Území je připraveno k realizaci průmyslových staveb dle územního plánu (ÚPD) Města Kadaně. V současné době je volných celkem cca 52 ha pozemků. Investoři v zóně: Oiles Czech Manufacturing s.r.o. - výroba těsnění a samomazných ložisek z plastů a grafitu; Thermal Products Czech Republic, s.r.o. - výroba výměníků tepla pro automobily; Kyocera Solar Europe s.r.o., výroba solárních panelů; DONALDSON Czech Republic s.r.o. - výroba průmyslových filtračních zařízení; Arla Plast AB - výroba polykarbonátových desek.
Platnost záměru: Potvrzena platnost záměru.
Uplatnění PZ v ZÚR: PZ není zahrnuta v ZÚR ÚK.
Zdroj informací: Databáze PZ v ÚK aktualizace 13.1.2011; ÚPD dotčené obce.

Identifikační údaje

Zkratka kraje:US Číslo kraje:06
Identifikace zóny:4
Kraj:Ústecký kraj Kód kraje:CZ042
ORP:Kadaň Kód ORP:4204
Obec:Kadaň Kód obce:563102
Stavební úřad:Kadaň

Doprava

Silnice:Lokalita přímo napojena na silnici II/224, návazně na silnici I/13 E442 Karlovy Vary - Chomutov - Teplice - Děčín - Habartice - Polsko (podkrušnohorská dopravní osa). V přípravě zkapacitnění v úseku Chomutov - Kláštěrec n. Ohří, dále s obchvatem Klášterce n. Ohří. Návaznost na silnici I/7 (Most 15 km) Praha - Chomutov - Hora sv. Šebestiána - SRN, v návrhu postupně realizovanou v úseku Praha - Chomutov jako R7 s JZ obchvatem Chomutova.
Železnice:Lokalita v přímé návaznosti na regionální trať č. 164 Kadaň - Kaštice s návazností na hlavní celostátní trať č. 140 Chomutov - Karlovy Vary - Cheb. Stanice ČD Klášterec nad Ohří - 4 km a stanice ČD Prunéřov - 4 km.
Letiště:Veřejné vnitrostátní letiště Chomutov - 20 km, veřejné vnitrostátní letiště Most - 40 km, mezinárodní letiště Praha-Ruzyně - 105 km.
Lodní doprava:Labská vodní cesta (Pardubice-) Chvaletice - Mělník - Hřensko - SRN; nejbližší veřejný přístav Lovosice - 70 km; součást IV. transevropského multimodálního koridoru.

Technická infrastruktura

Technická infrastruktura je řešena tak, aby při postupné výstavbě průmyslových objektů bylo možno provoz zařízení přizpůsobovat aktuálnímu stavu. Elektřina: distribuční přívod a trafostanice, kapacita vedení 13 MW s možností rozšíření až na 100 MW, VN do 12 MW, distribuční přívod 22kV, distribuční trafostanice TS Scheidt 1x630 kVA. ; pitná voda: DN 500, kapacita 1800 m3/den; průmyslová voda: kapacita 1730 m3/den; plyn: STL DN 100, s kapacitou 8000 m3/hod, možnost napojení na VTL s kapacitou 5000 m3/hod; kanalizace dešťová a splašková: centrální ČOV v zóně, není však dimenzována pro čištění průmyslových odpadních vod z výrobních a technologických provozů průmyslových objektů. Tyto vody je třeba čistit (recirkulovat) uvnitř závodu. Informační sítě: rozvod TLF, ISDN a kabelová televize.

Územněplánovací dokumentace

Stav ÚPD:PZ zahrnuta v ÚP Kadaně.

Limity a střety zájmů

Plošný rozsah PZ limitován rámcem dopravní a technické infrastruktury a krajinnou konfigurací.

Mapa

Odkaz na mapový server
Odkaz na mapový server


Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz