VGP Park Horní Počernice

Mapa
Zdroj dat: Centrum, 30. 6. 2011
Použité zkratky

Základní údaje

Plocha: 115,9 ha , z toho 42,8 ha zastavěné plochy
Využívaná plocha: 100,1ha - tj. 86 % z celkové plochy
Volná plocha: 15,8 ha - tj. 14%
Geografická poloha: PZ je situována na severovýchodním okraji Prahy v návaznosti na průmyslovou zástavbu v Horních Počernicích. Komunikační rámec PZ je výjimečně výhodný, tvoří jej provozovaný fragment budoucího pražského silničního okruhu, rychlostní silnice R10 a dálnice D11, PZ je dobře napojena na železniční trať č. 231.
Funkční náplň: Skladování, logistika, lehká výroba, služby, administrativa a komerce; stanovené funkční využití je vyjádřeno v platném územním plánu Prahy (VN - nerušící výroba a služby, VS - výroba, skladování a distribuce, ZVO - polyfunkční zvláštní komplexy ostatní)
Stav přípravy/využití: Realizace průmyslové zóny je rozdělena do 3 fází, v současné době probíhá 3. fáze a připravuje se fáze 4.(schválena všechna stavební povolení). V 1. fázi bylo zastavěno cca 12 ha skladových a výrobních ploch, ve 2. fázi bylo zastavěno cca 8,5 ha skladových ploch, ve 3. fázi probíhá zastavění dalších 6 ha ploch pro administrativu. V současné době je realizováno 21 semi-industriálních hal.Vlastníkem PZ je VGP Industriální Stavby, s.r.o. Současní nájemníci zóny: Alito; A.L.L. Production;ASCO-NÁBYTEK; ASKINO; BASF; Bell Technology; BLG Logisic; Coca-Cola; Continental Automotive; CWS boco ČR; Daneli Foods; DATART INTERNATIONAL°Den Braven; Dexion; DSV Road; FRANKE; GASTRSTELLA;Gimborn ČR, s.r.o. ; Gumex; Ikea ČR; Internet Mall; Kofola; Laconex; Langard; Lekkerland ČR, s.r.o.; Levné knihy; Mail Step; Nilfisk Advances; Ové - ČR; OK-Color; Radiálka Hradec Králové; RM Gastro; Satrema Int., a.s. ; Sikla Bohemia, s.r.o.; STROM Praha; Timbeum; TNT Post ČR; Tuplex; U& WE Advertising;UTi (CZ), s.r.o.; Václav Čížek ; V-Plast; Veba, textilní závody, a.s.; Wavin Ekoplatik a další.
Platnost záměru: Potvrzena platnost záměru.
Uplatnění PZ v ZÚR: PZ není uvedena v ZÚR.
Zdroj informací: VGP Industriální stavby, s.r.o.; www.vgp.cz.; Územní plán hl.m. Prahy hl.m. Prahy; ZUR; www.urm.cz

Identifikační údaje

Zkratka kraje:HP Číslo kraje:01
Identifikace zóny:1
Kraj:Praha Kód kraje:CZ010
ORP:Praha Kód ORP:554782
Obec:Praha Kód obce:554782
Stavební úřad:Praha

Doprava

Silnice:Lokalita je přímo napojena na rychlostní silnici R10 E65 Praha - Mladá Boleslav - Turnov (R35) dále I/10 Harachov - Polsko, návazně na R1 - pražský silniční okruh (MÚK Černý most - 2 km), návazně na dálnici D11 E67 Praha - Poděbrady - Hradec Králové - Jaroměř (R11) - Meziměstí - Polsko (MÚK Horní Počernice - 3,5 km).
Železnice:Lokalita je vlečkou z žst. Praha - Horní Počernice napojena na celostátní hlavní trať č. 011 Praha - Lysá n. Labem s návazností na hlavní trať Ústí n. Labem - Lysá n. Labem - Kolín.
Letiště:Vojenské neveřejné mezinárodní letiště Kbely - 4 km, veřejné vnitrostátní letiště Letňany - 7 km, mezinárodní letiště Praha, Ruzyně - 30 km.
Lodní doprava:Vltavská vodní cesta využívaná v úseku Mělník - Praha - Slapy; přístav Holešovice - 12 km, přístav Radotín - 30 km.

Technická infrastruktura

PZ má k dispozici napojení na všechny subsystémy technické infrastruktury.

Územněplánovací dokumentace

Stav ÚPD:PZ zahrnuta v platném ÚP hlavního města Prahy (1999) i v konceptu nového ÚP (2009).

Limity a střety zájmů

Poloha na okraji Prahy si vynucuje situování jen takových výrobních a provozních programů, které svými účinky a vlivy na ŽP nenaruší provoz a užívání staveb a zařízení v okolí.

Mapa

Odkaz na mapový server
Odkaz na mapový server


Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz