Kolín - Ovčáry

Mapa
Zdroj dat: Centrum, 30. 6. 2011
Použité zkratky

Základní údaje

Plocha: 370 ha
Využívaná plocha: 240 ha - tj. 65%
Volná plocha: 130 ha - tj. 35%
Geografická poloha: Rozvojová zóna se nachází severně od Kolína, na katastrálním území obce Ovčáry. Je vymezena ze severu trasou dálkového vedení hořlavých kapalin a el. vedení 400 kV, ze západu navrhovanou přeložkou silnice II/125, z jihovýchodu navrhovanou přeložkou silnice II/328 (obchvat obce Ovčáry).
Funkční náplň: Automobilový závod Toyota - Peugeot - Citroen, výroba a logistika.
Stav přípravy/využití: Průmyslová zóna je z větší části využita. Největší plochu PZ zaujímá automobilový závod Toyota-Peugeot-Citroen Automobile, s.r.o. (TPCA) - výroba zahájena v roce 2005. Další firmy umístěné v PZ: Lear Corporation Czech, s.r.o. - výroba automobilových sedadel; GEFCO Česká republika, s.r.o. - distribuce hotových automobilů a příprava pro zákazníky; TOYOTA TSUSCHO EUROPE S.A. - zprostředkování obchodu; NYK Logistics, s.r.o. - logistické centrum dodávek dílů pro TPCA. Pozemky neobsazené investory jsou v majetku města Kolín, ostatní pozemky v majetku jednotlivých firem. Pozemky na území k.ú. Ovčáry rovněž v majetku města Kolína.
Platnost záměru: Potvrzena platnost záměru.
Uplatnění PZ v ZÚR: Zóna není zahrnuta do ZÚR (v současné době projednávané připomínky po veřejném projednávání.)
Zdroj informací: Městský úřad Kolín - odbor regionálního rozvoje.

Identifikační údaje

Zkratka kraje:ST Číslo kraje:02
Identifikace zóny:1
Kraj:Středočeský kraj Kód kraje:CZ020
ORP:Kolín Kód ORP:2110
Obec:Ovčáry Kód obce:533572
Stavební úřad:Kolín

Doprava

Silnice:Lokalita v dosahu IV. transevrospkého multimodálního koridoru. Vzhledem k opožděnému postupu výstavby dálnice D11 E67 Praha - Hradec Králové - Meziměstí - Polsko je lokalita napojena silnicí II/125 Psáře - Kolín - Poděbrady na již realizovaný úsek dálnice D11 - MÚK Poděbrady - východ. S ohledem na generované silné přepravní vztahy PZ je navrženo současně kvalitní napojení lokality na silnici I/38 Mladá Boleslav - Kolín - Jihlava (D1) - Znojmo - Rakousko, vedenou v nové trase mimo centrum Kolína s novým mostem přes Labe.
Železnice:Lokalita je v dosahu hlavní celostátní tratě č. 231 Praha - Lysá n. Labem - Poděbrady - Kolín s nejbližší žst. Veltruby (1,5 km severně). Návaznost na I. a III. tranzitní železniční koridor - trať č. 011 a 010 Praha - Kolín - Česká Třebová v žst. Kolín (3 km).
Letiště:Veřejné vnitrostátní letiště Kolín - 10 km.
Lodní doprava:Lokalita je v dosahu Labské vodní cesty (Pardubice-) Chvaletice - Mělník - Hřensko - SRN; s nejbližší přístav Kolín - 3 km; součást IV. transevropského multimodálního koridoru.

Technická infrastruktura

Páteřní sítě technické infrastruktury jsou realizovány. Napojení jednotlivých ploch dle potřeb investorů. El. vedení 110 kV, el. rozvodna v místě.

Územněplánovací dokumentace

Stav ÚPD:PZ zahrnuta v ÚP něsta Kolín (2010) a v ÚPN SÚ obce Ovčáry.

Limity a střety zájmů

OP dálkového vedení hořlavých kapalin, OP el. vedení 400 kV a 110 kV, OP vzletové a přistávací dráhy letiště Kolín.

Mapa

Odkaz na mapový server
Odkaz na mapový server


Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz