Skalka

Mapa
Zdroj dat: Centrum, 30. 6. 2011
Použité zkratky

Základní údaje

Plocha: Předpokládaná plocha 50 ha.
Využívaná plocha: Dosud nevyužívaná PZ.
Volná plocha: 50 ha - tj. 100%
Geografická poloha: Navrhovaná průmyslová zóna je umístěna východně od zastavěného území obce Dubenec, východně od rychlostní komunikace R4 Praha - Strakonice a jižně od silnice I/18.
Funkční náplň: Průmyslová výroba, obchodní činnost.
Stav přípravy/využití: Průmyslová zóna vymezená v ÚP VÚC okresu Příbram jako vhodná lokalita pro vytvoření nového výrobního areálu v centrální části okresu Příbram a na křižovatce silnic R4 a I/18. PZ je ve fázi plánování, zatím není připravena k užívání. Součástí PZ jsou plochy, které dříve sloužily těžebním závodům. Zóna je vhodná pro velké, strategické investory, hlavně ze zahraničí.
Platnost záměru: Potvrzena platnost záměru, ačkoliv ÚP zatím není k dispozici.
Uplatnění PZ v ZÚR: Zóna není zahrnuta do ZÚR (v současné době projednávané připomínky po veřejném projednávání.)
Zdroj informací: Městský úřad Příbram - odbor koncepce a rozvoje města, ÚP VÚC okresu Příbram.

Identifikační údaje

Zkratka kraje:ST Číslo kraje:02
Identifikace zóny:8
Kraj:Středočeský kraj Kód kraje:CZ020
ORP:Příbram Kód ORP:2120
Obec:Dubenec Kód obce:598381
Stavební úřad:Příbram

Doprava

Silnice:Příznivá návaznost na rychlostní silnici R4 a silnici I/18; MÚK Skalka - cca 1 km.
Železnice:Nepřímá návaznost na celostátní železniční trať č. 200 Praha - Příbram - Písek; nejbližší žst. Příbram - cca 8 km.
Letiště:Veřejné vnitrostátní letiště Příbram - cca 2 km. Mezinárodní letiště Praha-Ruzyně - cca 70 km.
Lodní doprava:Labsko - vltavská vodní cesta; přístav Praha-Radotín - cca 50 km.

Technická infrastruktura

Možnost napojení na kanalizaci, plynovod, el. vedení, telekomunikační kabely. Vodovod: v místě, vodojem - cca 500 m východně.

Územněplánovací dokumentace

Stav ÚPD:PZ byla v minulosti zahrnuta v ÚP VÚC okresu Příbram (2002). Obec Dubenec nemá dosud zpracovanou ÚPD, obec se zahrnutím PZ počítá.

Limity a střety zájmů

Dobývací prostory, poddolované území. V blízkosti OP vodního zdroje 2. stupně.

Mapa

Odkaz na mapový server
Odkaz na mapový server


Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz