Milovice - Pod Liškami

Mapa
Zdroj dat: Centrum, 30. 6. 2011
Použité zkratky

Základní údaje

Plocha: 30 ha
Využívaná plocha: Dosud nevyužívaná PZ.
Volná plocha: 30 ha - tj. 100%
Geografická poloha: Rozvojová zóna se nachází na severu města, na území bývalého vojenského prostoru.
Funkční náplň: Průmyslová výroba a sklady.
Stav přípravy/využití: Volné, nevyužívané plochy se zbytky objektů. Zatím neprobíhají žádné přípravné práce. PZ je v majetku státu, v současné době se pozemky převádí do majetku města.
Platnost záměru: Potvrzena platnost záměru.
Uplatnění PZ v ZÚR: Zóna není zahrnuta do ZÚR (v současné době projednávané připomínky po veřejném projednávání.)
Zdroj informací: Město Milovice, informační materiál Investiční příležitosti ve Středočeském kraji (2/2007).
Poznámka: původní název: Milovice nad Labem 3 (Pod liškami)

Identifikační údaje

Zkratka kraje:ST Číslo kraje:02
Identifikace zóny:7
Kraj:Středočeský kraj Kód kraje:CZ020
ORP:Lysá nad Labem Kód ORP:2113
Obec:Milovice Kód obce:537501
Stavební úřad:Milovice

Doprava

Silnice:Zpřístupnění od dálnice D11 (MÚK Bříství - cca 13 km) a rychlostní silnice R10 (MÚK Benátky n. J - cca 7 km) po silnici II272, návazně po silnici III. třídy.
Železnice:Koncová regionální železniční trať č.232 Lysá nad Labem - Milovice; žst. Milovice - 0,5km; po hranici PZ vede traťová kolej SŽDC.
Letiště:Veřejné vnitrostátní letiště Mladá Boleslav - cca 20 km; mezinárodní letiště Praha-Ruzyně - cca 50 km.
Lodní doprava:Labsko - vltavská vodní cesta; přístav Mělník - cca 45 km.

Technická infrastruktura

Průmyslová zóna dosud není vybavena technickou infrastrukturou, sítě v blízkosti: vodovodní řad DN225 - 100m od hranice zóny; plynovod STL PE225 - 100m od hranice zóny; el.energie - zásobování z rozvodny 110/22kV Milovice, v lokalitě nutná výstavba distribuční trafostanice; kanalizační řad DN200 - 100 m od hranice zóny; CZT - není k dispozici; telekomun.kabely - digitální ústředna v Milovicích - 1,5km.

Územněplánovací dokumentace

Stav ÚPD:PZ zahrnuta v ÚPN SÚ Milovice, rovněž ve Změně č. 2 ÚPN SÚ Milovice (2009).

Limity a střety zájmů

Před využitím ploch je nutná jejich sanace od zbytků původních staveb po sovětské armádě a provedení pyrotechnického průzkumu. Probíhá monitoring po provedení sanací podzemních vod řízených MŽP.

Mapa

Odkaz na mapový server
Odkaz na mapový server


Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz