Benátky nad Jizerou

Mapa
Zdroj dat: Centrum, 30. 6. 2011
Použité zkratky

Základní údaje

Plocha: 30 ha, dalších 25 ha ve výhledu
Využívaná plocha: cca 27 ha - tj. 89%
Volná plocha: cca 3 ha - tj. 11%
Geografická poloha: Průmyslová zóna je umístěna při jihovýchodní hranici katastru města ve vzdálenosti 1,5 km od zastavěného území, na východní straně rychlostní komunikace R10, přimyká se k západní hranici bývalého vojenského prostoru Milovice - Mladá.
Funkční náplň: Lehká průmyslová výroba a služby, kombinace s logistikou a komerční funkcí.
Stav přípravy/využití: Průmyslová zóna je téměř využita. Zbývající 3 ha (v majetku města) jsou rezervovány a jedná se o prodeji. Firmy zastoupené v PZ: Bilsing Automation Czech, s.r.o. - vývoj, výroba, prodej a servis stavebnicového systému komponentů pro velkosériové provozy; Giga sport - velkosklad sportovního zboží; Sumikei - výroba hliníkových profilů pro autoklimatizace; Včas, a.s. - velkoobchod železářství, skla a porcelánu; KOBRAS s.r.o. - výroba a servis zahradní techniky; Profika s.r.o. - strojírenství, výhradní zastoupení koncernu HYUNDAI-KIA MACHINE.
Platnost záměru: Potvrzena platnost záměru.
Uplatnění PZ v ZÚR: Zóna není zahrnuta do ZÚR (v současné době projednávané připomínky po veřejném projednávání.)
Zdroj informací: Městský úřad Benátky nad Jizerou - odbor správy majetku a rozvoje města, informační materiál Investiční příležitosti ve Středočeském kraji (2/2007).

Identifikační údaje

Zkratka kraje:ST Číslo kraje:02
Identifikace zóny:10
Kraj:Středočeský kraj Kód kraje:CZ020
ORP:Mladá Boleslav Kód ORP:2115
Obec:Benátky nad Jizerou Kód obce:535451
Stavební úřad:Benátky nad Jizerou

Doprava

Silnice:V návaznosti na přístupovou silnice III/27212 je rychlostní silnice R10; MÚK Benátky n. J. - cca 1,5 km.
Železnice:Nepřímá návaznost na celostátní železniční tratě č. 070 a 071; nejbližší železniční stanice na trati č. 070 je žst. Zdětín u Chotějova - 7 km; vlečka do areálu firmy Carborundum Electrite. Návaznost na obě tratě - žst. Mladá Boleslav (cca 15 km).
Letiště:Regionální letiště - bývalé vojenské letiště Milovice; sportovní letiště Mladá Boleslav.
Lodní doprava:Labsko - vltavská vodní cesta; přístav Mělník - cca 35 km.

Technická infrastruktura

Pitná voda: k zóně je přivedena řadem DN 200, kapacita 50 l/sec; kanalizace: kanalizační řad DN 300 na hranici zóny, kapacita 100 m3/den, napojení na městskou ČOV; elektřina: vedení 22 kV, kapacita 3000 kW; plyn: k zóně je přivedeno STL vedení PE 110, kapacita 1000 m3/hod. Součástí PZ je areál na ukládání a zpracování odpadů.

Územněplánovací dokumentace

Stav ÚPD:PZ zahrnuta v ÚPN SÚ Benátky nad Jizerou (1998) a jeho změnách. V současné době se připravuje nový územní plán města (Zadání schváleno 2011), předpokládá se rozšíření průmyslové zóny.

Limity a střety zájmů

Ochranná pásma technické infrastruktury.

Mapa

Odkaz na mapový server
Odkaz na mapový server


Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz