Písek - severní průmyslová zóna Čížovská

Mapa
Zdroj dat: Centrum, 30. 6. 2011
Použité zkratky

Základní údaje

Plocha: 80 ha
Využívaná plocha: 45 ha - tj. 56%
Volná plocha: 35 ha - tj. 44%
Geografická poloha: Lokalita se nachází na severozápadním okraji města Písek v těsné blízkosti silnice I/20 (směr České Budějovice - Plzeň) a silnice I/4 (směr Praha - Strakonice).
Funkční náplň: Plochy pro výrobu, sklady a technickou vybavenost.
Stav přípravy/využití: Průmyslová zóna je více jak z poloviny využita. Investoři v PZ: ČMO - České a moravské obalovny, s.r.o. (CZ) - obalovna živičných směsí; Schneider Electric, a.s. (F) - výroba elektropříslušenství; HEYCO WERK ČR, s.r.o. (D) - automobilový průmysl; s.n.o.p. cz, a.s. (F) - automobilový průmysl; BROTEX Z & J, s.r.o. (CZ) - textilní průmysl; AISIN EUROPE MANUFACTURING CZECH, s.r.o. (J) - automobilový průmysl; I.n.p. Písek, s.r.o. (CZ) - SMOM CZ, s.r.o. - kovovýroba nástrojářství; CSS spedition, s.r.o. (CZ) - Faurecia Components Písek s.r.o. - automobilový průmysl. Vlastníci pozemků: 39% město, 9% stát, 52 % soukromí majitelé.
Platnost záměru: Potvrzena platnost záměru.
Uplatnění PZ v ZÚR: PZ zahrnuta do projednávaného návrhu ZÚR (Označení KP3).
Zdroj informací: Městský úřad Písek - odbor rozvoje, investic a správy majetku; internetové stránky města: www.město-pisek.cz.

Identifikační údaje

Zkratka kraje:JC Číslo kraje:03
Identifikace zóny:1
Kraj:Jihočeský kraj Kód kraje:CZ031
ORP:Písek Kód ORP:3108
Obec:Písek Kód obce:549240
Stavební úřad:Písek

Doprava

Silnice:Lokalita napojená na silnici I/20 E49 Jenišov (I/6-R6) -Plzeň (D5) - Písek - Nová Hospoda (I/4-R4) - České Budějovice (I/3-D3), návazně na I/4 Praha - Nová Hospoda - Strakonice - Vimperk -Rakousko (6 km). V návrhu do r. 2006 -10 prostřednictvím silnice I/20 (v současné době již čtyřpruhová) na R4 Praha -Milín - Nová Hospoda (MÚK Nová Hospoda - 6 km). Do lokality je zavedena městská hromadná doprava.
Železnice:Celostátní železniční trať č. 200 Zdice -Březnice - Písek - Protivín s návazností na celostátní hlavní trať č. 190 Plzeň - České Budějovice. Nejbližší žst. Písek-Dobešice (přímo u PZ). Lokalita má vhodné podmínky pro zavlečkování.
Letiště:Veřejné vnitrostátní letiště Strakonice - 23 km; veřejné mezinárodní letiště České Budějovice-Hosín - 55 km; veřejné vnitrostátní letiště Tábor-Čápův Dvůr - 47 km; mezinárodní letiště Praha-Ruzyně - 100 km. Místní letiště Písek-Krašovice - 1 km.
Lodní doprava:Vltavská vodní cesta využívaná v úseku Mělník - Praha - Slapy, nejbližší veřejný přístav Radotín - 90 km. Výhledově (po r. 2015) splavnění pro lodě do 300 t Slapy - České Budějovice s koncovým přístavem České Budějovice (50 km).

Technická infrastruktura

Vodovod: DN 324; kanalizace: splašková DN 300, dešťová DN 800, 600, 500, 300, tlaková DN 150; plyn: STL plynovod DN 160, 63, 32, na hranici zóny je k dispozici regulační stanice plynu; el. energie: vedení 22 kV, rozvodna 22kV - 110 kV; telekomunikační kabely.

Územněplánovací dokumentace

Stav ÚPD:PZ zahrnuta v ÚPN SÚ Písek.

Limity a střety zájmů

OP technické infrastruktury.

Mapa

Odkaz na mapový server
Odkaz na mapový server


Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz