Kutná Hora - Na Rovinách

Mapa
Zdroj dat: Centrum, 30. 6. 2011
Použité zkratky

Základní údaje

Plocha: 95 ha
Využívaná plocha: 80 ha - tj. 84%
Volná plocha: cca 15 ha - tj. 16 %
Geografická poloha: Rozvojová lokalita se nachází v rovinatém terénu v jižní části města, je vklíněna mezi komunikaci II/126 na západě a silnici na Perštejnec na východě. Zóna navazuje na průmyslový závod ČKD. Od zastavěného území vnitřního města je oddělena pásem zeleně.
Funkční náplň: Průmyslová výroba, výrobní služby, skladování, administrativa, výzkum.
Stav přípravy/využití: Součástí průmyslové zóny je stávající funkční provoz výrobního areálu ČKD Kutná Hora a.s., část plochy je zabrána pro investici firmy Foxccon. Developerem PZ je firma Investorsko Inženýrská, a.s., Liberec. Přibližně 15 ha zůstává k dispozici dalším investorům.
Platnost záměru: Potvrzena platnost záměru.
Uplatnění PZ v ZÚR: Zóna není zahrnuta do ZÚR (v současné době projednávané připomínky po veřejném projednávání.)
Zdroj informací: Městský úřad Kutná Hora - odbor regionálního rozvoje a územního plánování, odbor investic; informační materiál Investiční příležitosti ve Středočeském kraji (2/2007), www.iias.cz.

Identifikační údaje

Zkratka kraje:ST Číslo kraje:02
Identifikace zóny:12
Kraj:Středočeský kraj Kód kraje:CZ020
ORP:Kutná Hora Kód ORP:2112
Obec:Kutná Hora Kód obce:533955
Stavební úřad:Kutná Hora

Doprava

Silnice:Zóna napojena na silnici II/126 Kutná Hora - Tábor s návazností na silnici I/2 - cca 2km. Návaznost na dálnici D11; MÚK Poděbrady východ - 25 km; na R12 Praha-Kolín - cca 15 km. Dálnice D1 Praha-Brno ve vzdálenosti 35 km. V realizaci napojení průmyslová zóna Kolín - Ovčáry na dálnici D11 - zkrácení délky napojení průmyslová zóna Kutná Hora - Na rovinách na D11 - cca 10 km.
Železnice:Dostupnost železniční tratě č. 235 Kutná Hora - Zruč n. Sázavou, celostátní železniční tratě č. 230 Kolín - Brno; žst. Kutná Hora; návaznost na koridorovou trať (I. a III. TŽK) - cca 12km. K dispozici vlečka obsluhující výrobní závod ČKD - možnost prodloužení do průmyslové zóny.
Letiště:Veřejné vnitrostátní letiště Kolín - cca 13km, veřejné mezinárodní letiště Pardubice - cca 40km, mezinárodní letiště Praha-Ruzyně - cca 70km.
Lodní doprava:Labská vodní cesta; přístavy Kolín, Chvaletice - cca 15 km.

Technická infrastruktura

Kompletní vybavení sítěmi technické infrastruktury. Voda pitná: napojení na řad DN250, 50 l/s, rozvod v zóně DN 125. Voda užitková: řad JS300, cca 70 l/s. Kanalizační řad na pozemku: odpadní vody DN 300, dešťová kanalizace DN 1250. Elektřina: vedení 110kV, 22kV, příkon 15MW, rozvodna v zóně. Plyn: VTL (DN 200; 2,1MPa) na STL (DN 160; 0,1 MPa), 10000m3/hod. V lokalitě je umístěn optický kabel pro datové a telefonní linky. CZT - možnost napojení ve městě. Průmyslové odpady: skládka prům.odpadu ve vzdálenosti 10km.

Územněplánovací dokumentace

Stav ÚPD:PZ zahrnuta v ÚP města Kutná Hora (2001).

Limity a střety zájmů

Regulativy umožňují max.zastavěnost území 50%, minimální podíl zeleně je stanoven na 20%. Provozem nesmí dojít k negativnímu ovlivňování stávající ani navržené bytové zástavby.

Mapa

Odkaz na mapový server
Odkaz na mapový server


Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz