Poříčí nad Sázavou

Mapa
Zdroj dat: Centrum, 30. 6. 2011
Použité zkratky

Základní údaje

Plocha: 36,3 ha
Využívaná plocha: cca 25,4 ha - tj. 70%
Volná plocha: cca 11,3 ha - tj. 30%
Geografická poloha: Rozvojová zóna se nachází v rovinatém terénu severně od obce Poříčí nad Sázavou, cca 0,5km od řeky Sázavy; je vymezena ze severu, západu a jihu komunikací II.třídy č.603, z východu komunikací I.třídy č.3 (E55). Část zóny se nachází rovněž východně od E55.
Funkční náplň: Lehká průmyslová výroba, sklady.
Stav přípravy/využití: Průmyslová zóna je ve fázi probíhající realizace. Firmy umístěné v PZ: Mars ČR, kom. spol. - výroba nečokoládových cukrovinek; COMAC s.r.o. - výrobce vlastních CNC frézek COMAGRAV a dodavatel německého FlexiCAMu; Kemper s.r.o. - svářecí technika. Vlastníky pozemků jsou soukromé osoby a obec (cca 2,5 ha).
Platnost záměru: Potvrzena platnost záměru.
Uplatnění PZ v ZÚR: Zóna není zahrnuta do ZÚR (v současné době projednávané připomínky po veřejném projednávání.)
Zdroj informací: Obecní úřad Poříčí nad Sázavou
Poznámka: Starší název PZ: Nespeky - Městečko

Identifikační údaje

Zkratka kraje:ST Číslo kraje:02
Identifikace zóny:13
Kraj:Středočeský kraj Kód kraje:CZ020
ORP:Benešov Kód ORP:2101
Obec:Poříčí nad Sázavou Kód obce:530441
Stavební úřad:Poříčí nad Sázavou

Doprava

Silnice:Zóna zpřístupněná od silnice I/3 (E55) prostřednictvím silnice III/603 - MÚK Poříčí nad Sázavou - cca 2km.
Železnice:V blízkosti regionální železniční trať č.210 Praha - Čerčany; žst. Poříčí nad Sázavou - cca 1,5km jižně.
Letiště:Veřejné vnitrostátní letiště Benešov - cca 12km; mezinárodní letiště Praha-Ruzyně - cca 40km.
Lodní doprava:Labsko - vltavská vodní cesta; přístav Praha, Radotín - cca 35 km.

Technická infrastruktura

Všechny inženýrské sítě jsou realizovány.

Územněplánovací dokumentace

Stav ÚPD:PZ zahrnuta v ÚPN SÚ Poříčí nad Sázavou (1998), od té doby 4 změny (rozsah průmyslové zóny se nezměnil).

Limity a střety zájmů

Nutnost zpracování regulačního plánu.

Mapa

Odkaz na mapový server
Odkaz na mapový server


Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz