Hlízov

Mapa
Zdroj dat: Centrum, 30. 6. 2011
Použité zkratky

Základní údaje

Plocha: 20 ha
Využívaná plocha: Dosud nevyužívaná PZ.
Volná plocha: 20 ha - tj. 100%
Geografická poloha: Rozvojová zóna se nachází mezi městy Kolín a Kutná Hora, na křížení komunikace I/38 a I/126. Je vymezena ze severu navrhovanou přeložkou I/2, ze západu komunikací I/38, z východu železniční tratí Kutná Hora - Kolín.
Funkční náplň: Průmyslová výroba smíšená s logistikou, komerčními funkcemi, technickými službami.
Stav přípravy/využití: Volné nezastavěné plochy. Průmyslová zóna je navržena v ÚP obce Hlízov. Zatím neprobíhají žádné přípravné práce.
Platnost záměru: Potvrzena platnost záměru.
Uplatnění PZ v ZÚR: PZ není zahrnuta do ZÚR (v současné době projednávány připomínky po veřejném projednání).
Zdroj informací: Obecní úřad Hlízov.

Identifikační údaje

Zkratka kraje:ST Číslo kraje:02
Identifikace zóny:15
Kraj:Středočeský kraj Kód kraje:CZ020
ORP:Kutná Hora Kód ORP:2112
Obec:Hlízov Kód obce:531197
Stavební úřad:Kutná Hora

Doprava

Silnice:Zóna přímo napojena ze silnice I/38, výhledově po realizaci přeložky silnice I/2 možný přístup od silnice I/2 ze severu.
Železnice:Zóna v dosahu celostátní železniční tratě č. 230 Kolín - Havlíčkův Brod; žst. Hlízov - cca 1km jihovýchodně.
Letiště:Veřejné vnitrostátní letiště Kolín - cca 12km severozápadně, mezinárodní letiště Praha-Ruzyně - cca 70km.
Lodní doprava:Labská vodní cesta; přístavy Kolín - cca 10km, Chvaletice - cca 15 km.

Technická infrastruktura

Možnost napojení na vodovod - 0,5km, plynovod - 0,1km, el.energie - 0,5km, telekomunikační kabely. Kanalizace a CZT není k dispozici.

Územněplánovací dokumentace

Stav ÚPD:PZ zahrnuta v ÚP obce Hlízov (2000), výhledově se počítá se zahrnutím PZ do nového ÚP.

Limity a střety zájmů

Dobývací prostor (asi 1/3 území). OP dálkového vedení hořlavých kapalin, OP VTL plynovodu, OP letiště hlukové, OP silnice a železnice.

Mapa

Odkaz na mapový server
Odkaz na mapový server


Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz