Kosmonosy

Mapa
Zdroj dat: Centrum, 30. 6. 2011
Použité zkratky

Základní údaje

Plocha: 46 ha
Využívaná plocha: 37,25 ha - tj. 81%
Volná plocha: 8,75 ha - tj. 19%
Geografická poloha: Průmyslová zóna je situována na jihovýchodním okraji obce Kosmonosy. Z obou stran přiléhá k silnici I/38. Na východě je vymezena rychlostní silnicí R10 (E65), na jihu navazuje na výrobní areál Škoda Auto, a.s. Změna č. 2 ÚP Města Kosmonosy obsahuje plochy pro rozšíření PZ (dosud však v územní rezervě).
Funkční náplň: Výrobní, skladové a komerční využití.
Stav přípravy/využití: Průmyslová zóna je z větší části provozována. Firmy zastoupené v PZ: Transcentrum bus, s.r.o. - autobusový dopravce, servis; HOFA CZ s.r.o. - dodavatel stavebních materiálů; Automot, a.s. - prodej náhradních dílů pro osobní a nákladní automobily; HAVEX auto, s.r.o. - prodej a servis vozů Škoda; Barum Centrum Praha, spol. s.r.o. - pneuservis a prodej pneumatik; Kovošrot Praha, a.s. - výkup a zpracování kovového odpadu; Raab Karcher staviva, a.s. - prodej stavebních materiálů; Bestaring, s.r.o. - výroba a prodej barev; Schinkmann, s.r.o. - prodej a servis svářecí techniky; ASB-Bartoš, s.r.o. - prodej a servis vozů Seat; Colas CZ, a.s. - silniční stavby. Ve výhledu se uvažuje o rozšíření zóny severním a jihovýchodním směrem (za komunikaci R10). Rozvoj plochy JV, která bude navazovat na PZ Mladá Boleslav - východ, závisí na dopravním řešení MÚK Mladá Boleslav - prům. zóna.
Platnost záměru: Potvrzena platnost záměru.
Uplatnění PZ v ZÚR: Zóna není zahrnuta do ZÚR (v současné době projednávané připomínky po veřejném projednávání.)
Zdroj informací: Městský úřad Kosmonosy - odbor správní, odbor stavební.

Identifikační údaje

Zkratka kraje:ST Číslo kraje:02
Identifikace zóny:16
Kraj:Středočeský kraj Kód kraje:CZ020
ORP:Mladá Boleslav Kód ORP:2115
Obec:Kosmonosy Kód obce:570826
Stavební úřad:Kosmonosy

Doprava

Silnice:Zóna je přímo napojena na silnici I/38 Mladá Boleslav - Kolín - Jihlava (D1), návazně na rychlostní silnici R10 (E65) Praha - Mladá Boleslav - Turnov - Polsko, MÚK Mladá Boleslav - prům. zóna. Změna ÚP Města Kosmonosy (2010) řešila malé úpravy umístění komunikací v průmyslové zóně.
Železnice:PZ je v dosahu regionální tratě č. 064 Mladá Boleslav - Stará Paka, v žst. Mladá Boleslav (cca 6,5 km) s návazností na hlavní celostátní trať č. 070 Praha - Turnov, celostátní trať č. 071 Mladá Boleslav - Nymburk a regionální trať č. 076 do Mělníka.
Letiště:Veřejné vnitrostátní letiště Mladá Boleslav 7 km, mezinárodní letiště Praha-Ruzyně cca 75 km.
Lodní doprava:Labská vodní cesta (Pardubice -) Chvaletice - Mělník - Hřensko - SRN s nejbližším přístavem Mělník 45 km; součást IV. transevropského multimodálního koridoru.

Technická infrastruktura

Voda - DN 150, DN 600; kanalizace - gravitační DN 800; el.energie - vedení 22 kV; plyn - STL DN 100; skládka ve vzdálenosti 16 km (Benátky n. Jizerou).

Územněplánovací dokumentace

Stav ÚPD:PZ zahrnuta v ÚP města Kosmonosy (2000), Změna ÚP města Kosmonosy (2010) řeší problematiku komunikačního systému PZ a rozšíření PZ v územní rezervě.

Limity a střety zájmů

Bez omezení.

Mapa

Odkaz na mapový server
Odkaz na mapový server


Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz