Protivín

Mapa
Zdroj dat: Centrum, 30. 6. 2011
Použité zkratky

Základní údaje

Plocha: 40 ha
Využívaná plocha: 5 ha - tj. 13%
Volná plocha: 35 ha - tj. 87%
Geografická poloha: Lokalita se nachází na severním okraji Protivína, je vymezena z jihozápadu železniční tratí Strakonice - Protivín - České Budějovice, z východu silnicí I/20 (E49).
Funkční náplň: Blíže nespecifikovaná průmyslová výroba, předpoklad přípustnosti smíšeného funkčního využití - technické služby, logistika apod.
Stav přípravy/využití: Průmyslová zóna je již z malé části využívána. Lokalizované firmy: Bramac s.r.o. Praha - závod na výrobu střešní krytiny; další 2 menší podnikatelé (mj. pneuservis). Vlastníky pozemků jsou soukromé osoby.
Platnost záměru: Potvrzena platnost záměru.
Uplatnění PZ v ZÚR: PZ zahrnuta do projednávaného návrhu ZÚR. (Označení KP13)
Zdroj informací: Městský úřad Protivín - odbor výstavby, dopravy a životního prostředí.

Identifikační údaje

Zkratka kraje:JC Číslo kraje:03
Identifikace zóny:5
Kraj:Jihočeský kraj Kód kraje:CZ031
ORP:Písek Kód ORP:3108
Obec:Protivín Kód obce:549771
Stavební úřad:Protivín

Doprava

Silnice:Lokalita přímo napojená na silnici I/20 E49 Jenišov - Plzeň - Písek - České Budějovice.
Železnice:Lokalita v přímém dosahu celostátní železniční tratě č. 190 Plzeň - Protivín - České Budějovice s žst. Protivín (0,1 km).
Letiště:Veřejné vnitrostátní letiště Strakonice - 28 km; veřejné mezinárodní letiště České Budějovice-Hosín - 41 km; mezinárodní letiště Praha-Ruzyně - 118 km.
Lodní doprava:Vltavská vodní cesta využívaná v úseku Mělník - Praha - Slapy, nejbližší veřejný přístav Radotín - 110 km. Výhledově (po r. 2015) splavnění pro lodě do 300 t Slapy - České Budějovice s koncovým přístavem České Budějovice (45 km).

Technická infrastruktura

Areálem PZ je veden vodovodní řad. Na jižním okraji zóny je umístěna regulační stanice plynu a ČOV.

Územněplánovací dokumentace

Stav ÚPD:PZ zahrnuta v ÚPN SÚ Protivín. PZ bude vymezena v novém ÚP Protivína (ve stejném rozsahu jako doposud).

Limity a střety zájmů

OP železniční trati a silnice I/20; do areálu zasahuje zóna havarijního plánování jaderné elektrárny (13 km). PZ se nachází mimo záplavové území (ověřeno povodní 2002).

Mapa

Odkaz na mapový server
Odkaz na mapový server


Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz