Tábor - Čekanice

Mapa
Zdroj dat: Centrum, 30. 6. 2011
Použité zkratky

Základní údaje

Plocha: cca 42 ha
Využívaná plocha: Dosud nevyužívaná PZ.
Volná plocha: cca 42 ha - 100%
Geografická poloha: Lokalita se nachází na severním okraji Tábora, z jihu je vymezena komunikací I.třídy č. 19, východozápadně ji protíná železniční trať Tábor - Praha.
Funkční náplň: Průmyslová výroba, skladovací zařízení, výrobní a nevýrobní služby průmyslového charakteru.
Stav přípravy/využití: Průmyslová zóna navazuje na stávající výrobní areály. Zatím volné nevyužívané plochy jsou v majetku soukromých vlastníků.
Platnost záměru: Potvrzena platnost záměru.
Uplatnění PZ v ZÚR: PZ zahrnuta do projednávaného návrhu ZÚR. (Označení KP7)
Zdroj informací: Městský úřad Tábor - odbor územního rozvoje.

Identifikační údaje

Zkratka kraje:JC Číslo kraje:03
Identifikace zóny:6
Kraj:Jihočeský kraj Kód kraje:CZ031
ORP:Tábor Kód ORP:3112
Obec:Tábor Kód obce:552046
Stavební úřad:Tábor

Doprava

Silnice:Zóna zpřístupněná po silnici III. třídy s návazností na silnici I/19 - cca 0,5 km. Východně prostřednictvím silnice I/19 vazba na postupně realizovanou dálnici D3; MÚK Tábor, Čekanice - cca 1,2 km.
Železnice:Zóna přiléhá z jihu ke koridorové trati č. 220 (IV. TŽK); žst. Tábor - cca 2,0 km, ze západu k celostátní trati č. 201; žst. Nasavrky - cca 2,5 km. Možnost využití stávající železniční vlečky, která je v místě.
Letiště:Veřejné vnitrostátní letiště Tábor - 4,5 km; veřejné vnitrostátní letiště České Budějovice, Hosín - cca 55 km; mezinárodní letiště Praha-Ruzyně - cca 100 km.
Lodní doprava:Vltavská vodní cesta; přístav Radotín - cca 90 km, výhledově sledovaný přístav České Budějovice - cca 55 km.

Technická infrastruktura

Přímo v zóně nebo v dostatečné blízkosti jsou zdroje všech potřebných médií - VTL plynovodní přípojky, vzdušné vedení VN 22 kV, vodovodní přípojka DN 150 mm z vodojemu Čekanice. Skládka průmyslového odpadu je ve vzdálenosti 15 km.

Územněplánovací dokumentace

Stav ÚPD:PZ zahrnuta v platném ÚP Tábor (2011).

Limity a střety zájmů

Ochranné pásmo železniční trati a komunikace I. třídy.

Mapa

Odkaz na mapový server
Odkaz na mapový server


Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz