Strakonice - U Hajské

Mapa
Zdroj dat: Centrum, 30. 6. 2011
Použité zkratky

Základní údaje

Plocha: 20ha
Využívaná plocha: Dosud nevyužívaná PZ.
Volná plocha: 20 ha
Geografická poloha: Lokalita se nachází v jihovýchodní části města Strakonice v těsné blízkosti silnice I/22 (směr Plzeň - České Budějovice). Ze severu je částečně vymezena železniční tratí Strakonice - České Budějovice a ramenem řeky Otavy.
Funkční náplň: Výrobní a montážní haly pro průmyslovou výrobu lehčího a středního charakteru, administrativní budovy a skladovací prostory.
Stav přípravy/využití: Průmyslová zóna je ve fázi přípravy, je zpracována projektová dokumentace na komunikace a inženýrské sítě. Pozemky jsou v majetku města Strakonice a soukromých vlastníků. V současnosti spíše stagnace projektu PZ.
Platnost záměru: Potvrzena platnost záměru.
Uplatnění PZ v ZÚR: PZ zahrnuta do projednávaného návrhu ZÚR. (Označení KP11)
Zdroj informací: Městský úřad Strakonice - odbor rozvoje.

Identifikační údaje

Zkratka kraje:JC Číslo kraje:03
Identifikace zóny:9
Kraj:Jihočeský kraj Kód kraje:CZ031
ORP:Strakonice Kód ORP:3111
Obec:Strakonice Kód obce:550787
Stavební úřad:Strakonice

Doprava

Silnice:Zóna zpřístupněná od silnic I/4 a I/22 po silnici III. třídy (cca 0,5 km). Vazba na postupně realizovanou rychlostní silnici R4; MÚK Nová Hospoda - cca 15 km, vazba na dálnici D5; MÚK Černice - cca 80 km a postupně realizovanou dálnici D3; MÚK České Budějovice - cca 60 km.
Železnice:Celostátní trať č. 190 s návazností regionálních tratí č. 203 a 198 v doteku; žst. Strakonice - cca 0,5 km. Vhodné podmínky pro realizaci železniční vlečky.
Letiště:Veřejné vnitrostátní letiště Strakonice - cca 4 km; veřejné mezinárodní letiště České Budějovice, Hosín - cca 58 km; mezinárodní letiště Praha, Ruzyně - cca 120 km.
Lodní doprava:Vltavská vodní cesta; přístav Radotín - cca 110 km, výhledově sledovaný přístav České Budějovice - cca 60 km.

Technická infrastruktura

Napojení na vodovod, kanalizaci, plynovod, elektřinu i telekomunikační kabely je možné. Třeba vybudovat novou trafostanici a kanalizační síť. Skládka odpadu je ve vzdálenosti 20 km od areálu. Zpracována projektová dokumentace na inženýrské sítě.

Územněplánovací dokumentace

Stav ÚPD:PZ zahrnuta v ÚPN SÚ Strakonice. PZ zahrnuta v rozpracovaném ÚP města Strakonice (ve fázi Návrhu).

Limity a střety zájmů

OP vedení 110 kV, OP VTL plynovodu a OP železniční tratě.

Mapa

Odkaz na mapový server
Odkaz na mapový server


Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz