Planá nad Lužnicí

Mapa
Zdroj dat: Centrum, 30. 6. 2011
Použité zkratky

Základní údaje

Plocha: 42 ha
Využívaná plocha: 7,3 ha - tj. 17%
Volná plocha: 34,7 - tj. 83%
Geografická poloha: Lokalita je situována v severní části obce Planá nad Lužnicí podél komunikace II/409 a v těsné blízkosti silnice E55, spojující Prahu a Linz.
Funkční náplň: Výrobně - komerční provozy a areály.
Stav přípravy/využití: Průmyslová zóna je již částečně využita. Firmy sídlící v PZ: Alvarak Group, s.r.o. - výroba blahopřání a kartonážního papíru; Stachema Kolín, spol. s.r.o. - výroba stavební chemie; HCS Centrum, s.r.o. - výroba kontejnerových a valníkových nástaveb, montáže a servis zdvihacích a natahovacích zařízení; Wace, s.r.o. - prodejce firmy Wagner, lakovací technika; COLAS CZ, s.r.o.; Jan Nevšímal-JANEV - dopravní značení. Vlastníky PZ jsou soukromé osoby.
Platnost záměru: Potvrzena platnost záměru.
Uplatnění PZ v ZÚR: PZ zahrnuta do projednávaného návrhu ZÚR. (Označení KP9)
Zdroj informací: Město Planá nad Lužnicí.

Identifikační údaje

Zkratka kraje:JC Číslo kraje:03
Identifikace zóny:4
Kraj:Jihočeský kraj Kód kraje:CZ031
ORP:Tábor Kód ORP:3112
Obec:Planá nad Lužnicí Kód obce:552828
Stavební úřad:Sezimovo Ústí

Doprava

Silnice:Lokalita je přímo napojená na silnice I/3 E55 Praha - Tábor - České Budějovice - Dolní Dvořiště - Rakousko a II/409 Planá n. Lužnicí - Chýnov (I/19). V návrhu do r. 2009 přímá návaznost na postupně budovanou dálnici D3/R3 - MÚK Planá n. Lužnicí (0,3 km). K r.2011 je připraveno přímé napojení na dálnici D3.
Železnice:Lokalita je v přímé návaznosti na IV. železniční koridor - trať č. 220 Praha - Tábor - České Budějovice - Horní Dvořiště - SRN; žst. Planá n. Lužnicí - 0,1 km. Pro zavlečkování jsou ideální podmínky.
Letiště:Veřejné vnitrostátní letiště Tábor-Čápův Dvůr - 8 km; veřejné vnitrostátní letiště Soběslav - 14 km; veřejné mezinárodní letiště České Budějovice-Hosín - 57 km; mezinárodní letiště Praha-Ruzyně - 130 km.
Lodní doprava:Vltavská vodní cesta využívaná v úseku Mělník - Praha - Slapy, nejbližší veřejný přístav Radotín -115 km. Výhledově (po r. 2015) splavnění pro lodě do 300 t Slapy - České Budějovice s koncovým přístavem České Budějovice (35 km).

Technická infrastruktura

Napojení na vodovod, kanalizaci (300 m), plynovod, elektřinu i telekomunikační kabely. Skládka odpadu - 10 km od areálu.

Územněplánovací dokumentace

Stav ÚPD:PZ zahrnuta v ÚP města Planá nad Lužnicí (2009).

Limity a střety zájmů

OP vzdušného vedení VN, OP vysokotlakého plynovodu.

Mapa

Odkaz na mapový server
Odkaz na mapový server


Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz