Soběslav

Mapa
Zdroj dat: Centrum, 30. 6. 2011
Použité zkratky

Základní údaje

Plocha: 38 ha
Využívaná plocha: Dosud nevyužívaná PZ.
Volná plocha: 38 ha - tj. 100%
Geografická poloha: Plocha navazuje na jihovýchodě na zastavěné území Soběslavi, na východě je ohraničena navrhovanou dálnicí D3.
Funkční náplň: Lehká průmyslová výroba, sklady.
Stav přípravy/využití: Průmyslová zóna navazuje na stávající výrobní areály. PZ je ve fázi přípravy, vykupují se pozemky pro komunikační síť. Vlastníky pozemků jsou město Soběslav (menšinový vlastník) a soukromé osoby. Předpokládá se rozšíření ploch, které by se mělo promítnout v novém ÚP města (předpoklad schválení ÚP města Soběslav 12/2011)
Platnost záměru: Potvrzena platnost záměru.
Uplatnění PZ v ZÚR: PZ zahrnuta do projednávaného návrhu ZÚR. (Označení KP17)
Zdroj informací: Městský úřad Soběslav - Odbor výstavby a regionálního rozvoje, oddělení územního plánování, památkové péče a investic města.

Identifikační údaje

Zkratka kraje:JC Číslo kraje:03
Identifikace zóny:11
Kraj:Jihočeský kraj Kód kraje:CZ031
ORP:Soběslav Kód ORP:3110
Obec:Soběslav Kód obce:553131
Stavební úřad:Soběslav

Doprava

Silnice:Zóna zpřístupněna od silnice I/3 prostřednictvím silnice III. třídy (cca 0,5 km). Návaznost na postupně realizovanou dálnici D3; MÚK Soběslav - cca 1 km.
Železnice:Zóna v těsném kontaktu s koridorovou tratí č. 220 (IV. TŽK); žst. Soběslav - cca 0,3 km. Vhodné podmínky pro zavlečkování.
Letiště:Veřejné vnitrostátní letiště Soběslav - cca 2 km; veřejné mezinárodní letiště České Budějovice, Hosín - cca 38 km; mezinárodní letiště Praha, Ruzyně - cca 140 km.
Lodní doprava:Vltavská vodní cesta; přístav Radotín - cca 120 km, výhledově sledovaný přístav České Budějovice - cca 45 km.

Technická infrastruktura

Inženýrské sítě jsou přivedeny na okraj průmyslové zóny.

Územněplánovací dokumentace

Stav ÚPD:PZ zahrnuta v ÚPN SÚ Soběslav. Rozšíření ploch PZ by se mělo promítnout v novém ÚP města (předpoklad schválení ÚP města Soběslav 12/2011).

Limity a střety zájmů

OP železnice a plánované dálnice D3.

Mapa

Odkaz na mapový server
Odkaz na mapový server


Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz