Domoradice

Mapa
Zdroj dat: Centrum, 30. 6. 2011
Použité zkratky

Základní údaje

Plocha: cca 23 ha
Využívaná plocha: Nezjištěno.
Volná plocha: Nezjištěno. V majetku města Český Krumlov jsou volné cca 2 ha plochy.
Geografická poloha: Lokalita se nachází na severovýchodním okraji města Český Krumlov a je situována mezi železnicí a stávající průmyslovou zónou Domoradice. Na severu je uzavřena silnicí III.třídy - směr Srnín.
Funkční náplň: Lehký průmysl, průmyslové služby.
Stav přípravy/využití: Průmyslová zóna je již částečně využívána. Firmy umístěné v PZ: Schwan Cosmetics ČR, s.r.o. - výroba kosmetických produktů; Schwan Stabilo ČR, s.r.o. - výroba a distribuce dřevěných a plastových psacích potřeb; FRONIUS ČR, s.r.o. - elektrotechnika; Valenta a spol. s.r.o.; SIMON Č. Krumlov, s.r.o.; ZAMBELLI - TECHNIK, s.r.o. - výroba kovových okapových systémů, kovových střech a opláštění budov; PRIMA MODA, s.r.o.; DOMUS Č. Krumlov, s.r.o.; LINDE POHONY, s.r.o. - obrábění a montáž komponentů pro vysokozdvižné vozíky; LIRA, a.s.; MEPLA, s.r.o. - výroba a montáž nábytkového kování. Zainvestované pozemky jsou ve vlastnictví jednotlivých firem, volné plochy jsou ve vlastnictví soukromých osob a města, které nabízí případným investorům cca 2 ha.
Platnost záměru: Potvrzena platnost záměru.
Uplatnění PZ v ZÚR: PZ zahrnuta do projednávaného návrhu ZÚR. (Označení KP28)
Zdroj informací: Městský úřad Český Krumlov - odbor územního plánování a památkové péče.

Identifikační údaje

Zkratka kraje:JC Číslo kraje:03
Identifikace zóny:12
Kraj:Jihočeský kraj Kód kraje:CZ031
ORP:Český Krumlov Kód ORP:3103
Obec:Český Krumlov Kód obce:545392
Stavební úřad:Český Krumlov

Doprava

Silnice:Zóna napojena od silnice I/39 prostřednictvím silnice III. třídy - cca 0,3 km. Návaznost na postupně realizovanou dálnici D3/R3; MÚK Římov - cca 10 km. V roce 2006 došlo k úpravě nevyhovující přístupové komunikace (ul. Tovární) a inženýrských sítí vedených v komunikaci.
Železnice:Zóna v těsném kontaktu s regionální železniční tratí č. 194; žst. Domoradice v místě. Území částečně zavlečkováno. Vazba na koridorovou železniční trať (IV. TŽK); žst. České Budějovice - cca 30 km.
Letiště:Veřejné vnitrostátní letiště Strunkovice - cca 28 km; veřejné mezinárodní letiště České Budějovice, Hosín - cca 35 km.
Lodní doprava:Vltavská vodní cesta; přístav Radotín - cca 170 km, výhledově sledovaný přístav České Budějovice - cca 32 km.

Technická infrastruktura

V místě je možnost napojení na vodovod, kanalizaci, plynovod, elektřinu i telekomunikační kabely. Skládka odpadu - 5 km od areálu.

Územněplánovací dokumentace

Stav ÚPD:PZ zahrnuta v ÚP města Český Krumlov (2006), v ÚP obce Přísečná (2005).

Limity a střety zájmů

Území leží v Chráněné krajinné oblasti Blanský les, lokalitu zasahuje OP vzdušného vedení VN.

Mapa

Odkaz na mapový server
Odkaz na mapový server


Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz