Tábor - Vožická

Mapa
Zdroj dat: Centrum, 30. 6. 2011
Použité zkratky

Základní údaje

Plocha: cca 45 ha
Využívaná plocha: PZ dosud nevyužívaná.
Volná plocha: cca 45 ha - tj. 100%
Geografická poloha: Lokalita určená pro PZ se nachází v severovýchodní části města Tábor při silnici II/137, ve směru Tábor - Mladá Vožice, v těsné blízkosti rozestavěné dálnice D3. PZ navazuje na stávající průmyslovou zástavbu kolem ulice Vožická. Celkové rozvojové možnosti lokality dosahují rozlohy až 150 ha.
Funkční náplň: Lehký průmysl, skladovací zařízení, výrobní a nevýrobní služby.
Stav přípravy/využití: PZ navazuje na stávající výrobní areály města. Dosud nevyužívané plochy jsou převážně v majetku města Tábor. PZ je ve fázi přípravy a plánování.
Platnost záměru: Potvrzena platnost záměru.
Uplatnění PZ v ZÚR: PZ zahrnuta do projednávaného návrhu ZÚR. (Označení KP8)
Zdroj informací: Městský úřad Tábor - odbor územního rozvoje.

Identifikační údaje

Zkratka kraje:JC Číslo kraje:03
Identifikace zóny:7
Kraj:Jihočeský kraj Kód kraje:CZ031
ORP:Tábor Kód ORP:3112
Obec:Tábor Kód obce:552046
Stavební úřad:Tábor

Doprava

Silnice:PZ je lokalizovaná oboustranně při silnici II/137. PZ vykazuje návaznost na postupně realizovanou dálnici D3 a silnici I/19; MÚK Čekanice ve vzdálenosti cca 2 km, MÚK Měšice ve vzdálenosti cca 2,5 km.
Železnice:PZ je situovaná východně od koridorové tratě č. 220 (IV. TŽK); žst. Tábor vzdálena cca 5,0km. Možnost napojení na další celostátní tratě č. 201 a č. 224 a regionální trať č. 202. Železniční vlečka není k dispozici.
Letiště:Veřejné vnitrostátní letiště Tábor vzdáleno cca 2,5 km; veřejné mezinárodní letiště České Budějovice, Hosín vzdáleno cca 52 km; mezinárodní letiště Praha Ruzyně vzdáleno cca 100 km.
Lodní doprava:Vltavská vodní cesta; přístav Radotín - cca 93 km, výhledově sledovaný přístav České Budějovice - cca 52 km.

Technická infrastruktura

Přímo v PZ nebo v dostatečné blízkosti jsou zdroje všech potřebných médií. Je možno využít středotlaký rozvod plynu z rozvodní stanice Blanické předměstí, který je doveden téměř na hranice pozemku. Lze využít i VTL plynovod - rozvod, který křižuje zónu v její severní části. V jižní části PZ bude využit rozvod tepla z teplárny Tábor. Zásobování elektrickou energií je možné zabezpečit z trafostanice 22/0,4 kV (v jižní části), v případě větších odběrů je možné napojení na venkovní vedení 22 kV. Zásobování vodou je možné z řadů DN 200 a 250 mm, které procházejí zónou. Odkanalizování PZ je možné napojením na městské systémy.

Územněplánovací dokumentace

Stav ÚPD:PZ zahrnuta v platném ÚP Tábor (2011).

Limity a střety zájmů

OP elektrického vedení VN 220 kV, OP VTL plynovodu, OP silniční komunikace I. třídy.

Mapa

Odkaz na mapový server
Odkaz na mapový server


Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz