Kaplice

Mapa
Zdroj dat: Centrum, 30. 6. 2011
Použité zkratky

Základní údaje

Plocha: 21 ha
Využívaná plocha: cca 0,7 ha - tj. 3%
Volná plocha: cca 20,3 ha - tj. 97%
Geografická poloha: Plochy jsou vymezeny převážně podél západní strany silnice I/3, na východě jsou ohraničeny zastavěným územím Kaplice a silnicí I/3 , na východě navrženou R3 a silnicí III. třídy směr Stradov a Horšov.
Funkční náplň: Lehký průmysl, logistika, fotovoltaika
Stav přípravy/využití: Průmyslová zóna se začíná využívat. Působí zde firma Alu.Plast, s.r.o. - výroba plastových a hliníkových oken, dveří, stěn, plastových plotů a pergol. Ostatní plochy jsou využity na fotovoltaickou výrobu. Vlastníky pozemků jsou soukromé osoby.
Platnost záměru: Potvrzena platnost záměru.
Uplatnění PZ v ZÚR: PZ není zahrnuta do projednávaného návrhu ZÚR.
Zdroj informací: Městský úřad Kaplice - odbor životního prostředí a úřad územního plánování.

Identifikační údaje

Zkratka kraje:JC Číslo kraje:03
Identifikace zóny:14
Kraj:Jihočeský kraj Kód kraje:CZ031
ORP:Kaplice Kód ORP:3106
Obec:Kaplice Kód obce:545562
Stavební úřad:Kaplice

Doprava

Silnice:Zóna zpřístupněná ze silnice I/3. Přímá návaznost na postupně realizovanou rychlostní silnici R3; MÚK Kaplice - v místě.
Železnice:Blízkost koridorové tratě (IV. TŽK) - varianty; žst. Kaplice - nádraží je vzdálena cca 2 km. Zavlečkování není reálné.
Letiště:Veřejné mezinárodní letiště České Budějovice, Hosín - cca 47 km.
Lodní doprava:Vltavská vodní cesta; přístav Radotín - cca 215 km, výhledově sledovaný přístav České Budějovice - cca 45 km.

Technická infrastruktura

Lokalita není zainvestována, nejbližší napojení na média technické infrastruktury je ve vzdálenosti 50 - 200 m. Lokalita sousedí s již fungující průmyslovou zónou Kaplice - Kasárna.

Územněplánovací dokumentace

Stav ÚPD:PZ zahrnuta v ÚP města Kaplice (2010).

Limity a střety zájmů

Využití lokality limitují OP stávajících i navrhovaných silničních staveb a OP technické infrastruktury (VTL plynovod). Středem lokality protéká Stradovský potok.

Mapa

Odkaz na mapový server
Odkaz na mapový server


Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz