Sedlice (sever a jih)

Mapa
Zdroj dat: Centrum, 30. 6. 2011
Použité zkratky

Základní údaje

Plocha: 31 ha (PZ sever - cca 21 ha; PZ jih, lokalita "Ovčín" - cca 10 ha)
Využívaná plocha: Dosud nevyužívaná PZ.
Volná plocha: 31 ha - tj. 100%
Geografická poloha: Severní lokalita navazuje na zastavěné území města Sedlice ze severozápadu a je vymezena stávající silnicí I/20 a navrženou přeložkou silnice I/20. Jižní lokalita "Ovčín" leží jihovýchodně mimo zastavěné území a je vymezena silnicí č. 173 Sedlice -Strakonice a železniční tratí č. 203.
Funkční náplň: Blíže nespecifikované využití (průmysl, komerce, logistika).
Stav přípravy/využití: Obě části průmyslové zóny jsou ve fázi plánování a přípravných prací. PZ sever je v soukromém vlastnictví, PZ jih (lokalita "Ovčín") je v majetku města Sedlice.
Platnost záměru: Potvrzena platnost záměru.
Uplatnění PZ v ZÚR: PZ zahrnuta do projednávaného návrhu ZÚR. (Označení KP1)
Zdroj informací: Město Sedlice.

Identifikační údaje

Zkratka kraje:JC Číslo kraje:03
Identifikace zóny:15
Kraj:Jihočeský kraj Kód kraje:CZ031
ORP:Blatná Kód ORP:3101
Obec:Sedlice Kód obce:551716
Stavební úřad:Blatná

Doprava

Silnice:Lokalita přímo zpřístupněná ze silnice I/20, výhledově z přeložky I/20; MÚK Sedlice - cca 1,5 km. Lokalita ,,Ovčín" je zpřístupněna ze silnice II/173.
Železnice:Lokalitou prochází regionální železniční trať č. 203, žst. Sedlice - v místě (možné zavlečkování), s návazností na celostátní trať č. 190; žst. Strakonice - cca 18 km.
Letiště:Veřejné vnitrostátní letiště Strakonice - cca 20 km; veřejné mezinárodní letiště České Budějovice, Hosín - cca 75 km; mezinárodní letiště Praha, Ruzyně - cca 115 km.
Lodní doprava:Vltavská vodní cesta; na Berounce přístav Radotín - cca 105 km, výhledově sledovaný přístav České Budějovice - cca 75 km.

Technická infrastruktura

Napojení na kanalizaci, plynovod a elektřinu v blízkém dosahu. Nutno je řešit výstavbu vodovodu. Do PZ přivedena pouze el.energie.

Územněplánovací dokumentace

Stav ÚPD:PZ zahrnuta v ÚP města Sedlice.

Limity a střety zájmů

Využití lokality limituje dráha a její OP a dále OP stávajících i navrhovaných silničních staveb.

Mapa

Odkaz na mapový server
Odkaz na mapový server


Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz