Chotoviny

Mapa
Zdroj dat: Centrum, 30. 6. 2011
Použité zkratky

Základní údaje

Plocha: 37 ha
Využívaná plocha: 3,5 ha - tj. 10%
Volná plocha: 33,5 ha - tj. 90%
Geografická poloha: Plochy situované západně od Chotovin jsou vymezeny v prostoru realizované dálnice D3 a silnice I/3 (II/603).
Funkční náplň: Blíže nespecifikované využití (průmysl, komerce, logistika).
Stav přípravy/využití: Průmyslová zóna je z malé části využita. Firmy zastoupené v PZ: Latop, s.r.o. - výroba pelet; Leyer Graf, s.r.o. - betonárna; Pěknic, Čáp - auta, karavan centrum; DBD Control Systems, s.r.o. - dodávky technických zařízení budov; Rhenus Lub, s.r.o. - řezné kapaliny a oleje; velkoobchod Dubová Renáta; Orlová Marie - Orbitex - velkoobchod textilu; ve výstavbě: Autobaterie Tollinger; PHT a.s. - stroje, nářadí. Vlastníky pozemků jsou převážně soukromé osoby.
Platnost záměru: Potvrzena platnost záměru.
Uplatnění PZ v ZÚR: PZ zahrnuta do projednávaného návrhu ZÚR. (Označení KP5)
Zdroj informací: Obecní úřad Chotoviny.

Identifikační údaje

Zkratka kraje:JC Číslo kraje:03
Identifikace zóny:16
Kraj:Jihočeský kraj Kód kraje:CZ031
ORP:Tábor Kód ORP:3112
Obec:Chotoviny Kód obce:552461
Stavební úřad:Tábor

Doprava

Silnice:Lokalita je přístupná ze silnice I/3 a rozestavěné dálnice D3; MÚK Chotoviny - v místě.
Železnice:Lokalita v kontaktu s koridorovou tratí č. 220 (IV. TŽK); žst. Chotoviny v místě. Vhodné podmínky pro zavlečkování lokality.
Letiště:Veřejné vnitrostátní letiště Tábor - cca 15 km, Benešov - cca 36 km, mezinárodní letiště Praha, Ruzyně - cca 95 km.
Lodní doprava:Vltavská vodní cesta; na Berounce přístav Radotín - cca 80 km.

Technická infrastruktura

Energetické i vodohospodářské sítě jsou dostupné v blízkosti lokality.

Územněplánovací dokumentace

Stav ÚPD:PZ zahrnuta v ÚP obce Chotoviny.

Limity a střety zájmů

Využití lokality limitují OP stávajících i navrhovaných silničních staveb.

Mapa

Odkaz na mapový server
Odkaz na mapový server


Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz