Týn nad Vltavou

Mapa
Zdroj dat: Centrum, 30. 6. 2011
Použité zkratky

Základní údaje

Plocha: 29 ha
Využívaná plocha: 4,5 ha - tj. 16%
Volná plocha: 24,5 ha - tj. 84%
Geografická poloha: Plocha navazuje na jižní okraj zastavěného území Týna nad Vltavou, na severozápadě je ohraničena silnicí II/105, na jihovýchodě místní komunikací a na jihozápadě je ukončena u lesních porostů.
Funkční náplň: Lehká průmyslová výroba.
Stav přípravy/využití: Průmyslová zóna je z menší části využita. Firmy umístěné v PZ: Jihočeská strojírenská, s.r.o. - výroba strojírenských součástí pro automobilový průmysl a "bílou techniku"; Fill Interiér, s.r.o. - výroba interiérového nábytku; Wendi, spol. s.r.o. - realizace, montáž a dodávka výměníkových stanic a vytápěcích systémů; Petr Vlk - servisní středisko. Pozemky jsou ve vlastnictví soukromých osob.
Platnost záměru: Potvrzena platnost záměru.
Uplatnění PZ v ZÚR: PZ zahrnuta do projednávaného návrhu ZÚR. (Označení KP15)
Zdroj informací: Městský úřad Týn nad Vltavou - odbor regionálního rozvoje.

Identifikační údaje

Zkratka kraje:JC Číslo kraje:03
Identifikace zóny:10
Kraj:Jihočeský kraj Kód kraje:CZ031
ORP:Týn nad Vltavou Kód ORP:3115
Obec:Týn nad Vltavou Kód obce:545201
Stavební úřad:Týn nad Vltavou

Doprava

Silnice:Zóna zpřístupněná ze silnice II/105, částečně ze silnici III. třídy. Návaznost na postupně realizovanou dálnici D3; MÚK Bošilec - cca 25 km, na silnici I/20 - cca 22 km, na postupně realizovanou rychlostní silnici R4; MÚK Nová Hospoda - cca 35 km.
Železnice:V blízkosti koncová regionální trať č. 192; žst. Týn nad Vltavou - cca 1km. Návaznost regionální dráhy na celostátní trať č. 190; žst. Číčenice - cca 18 km.
Letiště:Veřejné vnitrostátní letiště Soběslav - cca 27 km; veřejné mezinárodní letiště České Budějovice, Hosín - cca 26 km; mezinárodní letiště Praha, Ruzyně - cca 150 km.
Lodní doprava:Vltavská vodní cesta a na Berounce přístav Radotín - cca 130 km, výhledově sledovaný přístav České Budějovice - cca 30 km.

Technická infrastruktura

Napojení na vodovod, kanalizaci, elektřinu i telekomunikační kabely je možné přímo na pozemku. Skládka odpadu je ve vzdálenosti 3 km od areálu.

Územněplánovací dokumentace

Stav ÚPD:PZ zahrnuta v ÚP města Týn nad Vltavou (2005). Schválen regulační plán pro PZ (2000).

Limity a střety zájmů

OP vedení VN.

Mapa

Odkaz na mapový server
Odkaz na mapový server


Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz