Střítež - Kaplice-nádraží

Mapa
Zdroj dat: Centrum, 30. 6. 2011
Použité zkratky

Základní údaje

Plocha: cca 37 ha
Využívaná plocha: Z malé části využívaná PZ.
Volná plocha: Rozhodující část PZ.
Geografická poloha: Plochy jsou vymezeny po obou stranách stávající silnice I/3 mezi sídly Raveň a Kaplice Nádraží, na východě jsou ohraničeny navrženou R3, na západě navrženým IV. železničním koridorem.
Funkční náplň: Lehký průmysl, logistika.
Stav přípravy/využití: Průmyslová zóna není zainvestována. Z velké části volné, nezastavěné plochy jsou v soukromém vlastnictví. Firmy: Oknotherm, spol. s r.o. - výroba oken, KUNC ocelové konstrukce, s.r.o. - výroba ocelových konstrukcí, ocelových hal
Platnost záměru: Potvrzena platnost záměru.
Uplatnění PZ v ZÚR: PZ zahrnuta do projednávaného návrhu ZÚR. (Označení KP29)
Zdroj informací: Městský úřad Kaplice - odbor Úřad územního plánování a OÚ Střítež .

Identifikační údaje

Zkratka kraje:JC Číslo kraje:03
Identifikace zóny:19
Kraj:Jihočeský kraj Kód kraje:CZ031
ORP:Kaplice Kód ORP:3106
Obec:Střítež, Kaplice Kód obce:551538, 545562
Stavební úřad:Kaplice

Doprava

Silnice:Zóna zpřístupněná ze silnice I/3. Přímá návaznost na postupně realizovanou rychlostní silnici R3; MÚK Střítež - cca 1 km.
Železnice:V doteku s koridorovou tratí (IV. TŽK) - varianty; žst. Kaplice-nádraží - v místě. Příznivé podmínky pro zavlečkování.
Letiště:Veřejné mezinárodní letiště České Budějovice, Hosín - cca 45 km.
Lodní doprava:Vltavská vodní cesta; přístav Radotín - cca 210 km, výhledově sledovaný přístav České Budějovice - cca 42 km.

Technická infrastruktura

Lokalita není zainvestována, napojení na energetickou a vodohospodářskou infrastrukturu nutno realizovat. Prostorem zóny vede VTL plynovod.

Územněplánovací dokumentace

Stav ÚPD:PZ zahrnuta v ÚPD dotčených obcí.

Limity a střety zájmů

Využití lokality limitují ochranná pásma stávajících i navrhovaných silničních a železničních staveb a technické infrastruktury procházející zónou.

Mapa

Odkaz na mapový server
Odkaz na mapový server


Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz