Líně - komerční zóna a mezinárodní letiště

Mapa
Zdroj dat: Centrum, 30. 6. 2011
Použité zkratky

Základní údaje

Plocha: 343 ha
Využívaná plocha: Dosud nevyužívaná PZ.
Volná plocha: 343 ha - tj. 100%
Geografická poloha: PZ je situována v rámci vojenského prostoru letiště Líně, který zahrnuje vzletovou a přistávací dráhu, volné i zalesněné plochy a prostory zastavěné bývalými vojenskými objekty. Areál je dlouhodobě pronajat civilnímu uživateli. PZ se na jihozápadním okraji Plzně přimyká k severozápadní urbanizační ose Líně - Sulkov, Zbůch a Chotěšov, zformované při silnici I/26.
Funkční náplň: Průmyslová a lehká výroba, logistika, administrativa, letecký provoz.
Stav přípravy/využití: Využití území jako průmyslové zóny je ve fázi plánování, zóna se zatím nevyvíjí.
Platnost záměru: Potvrzena platnost záměru.
Uplatnění PZ v ZÚR: Zóna je zahrnuta v ZÚR.
Zdroj informací: Městský úřad Nýřany - odbor výstavby.

Identifikační údaje

Zkratka kraje:PL Číslo kraje:04
Identifikace zóny:1
Kraj:Plzeňský kraj Kód kraje:CZ032
ORP:Nýřany, Stod Kód ORP:3208, 3212
Obec:Líně, Dobřany, Nová Ves Kód obce:559164, 557676, 540269
Stavební úřad:Nýřany

Doprava

Silnice:Přímé napojení na silnici I/26 Ejpovice - Plzeň - Draženov - SRN (podmíněno realizací přístupové komunikace o délce 2,5 km), nepřímo na dálnici D5 E50 Praha - Plzeň - Rozvadov - SRN (MÚK Sulkov - 5 km, MÚK Nýřany - 10 km). Přímé napojení na dálnici D5 podmíněno realizací nové MÚK Nová Ves (negativní stanovisko MD ČR).
Železnice:Lokalita zpřístupněna železniční vlečkou ze žst. Zbůch - návaznost na větev III. tranzitního koridoru celostátní trať č. 180 Plzeň - Domažlice - Česká Kubice - SRN (napojení vlečky zajištěno i po navrhované modernizaci tratě).
Letiště:Součástí areálu je mezinárodní neveřejné letiště Plzeň-Líně s předpokladem rozvoje jako veřejné.
Lodní doprava:PZ nemá vazbu na lodní dopravu.

Technická infrastruktura

Areál má k dispozici kompletní napojení na všechny druhy TI - elektrickou energii, zemní plyn, pitnou vodu, kanalizaci a čištění odpadních vod (nutnost intenzifikace, modernizace některých druhů zařízení).

Územněplánovací dokumentace

Stav ÚPD:PZ zahrnuta v ÚP obce Líně.

Limity a střety zájmů

Vybudování přístupových komunikací, odstranění nefunkčních bývalých vojenských objektů, v některých částech areálu je riziko kontaminace půdy.

Mapa

Odkaz na mapový server
Odkaz na mapový server


Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz