Chotíkov - jihovýchod

Mapa
Zdroj dat: Centrum, 30. 6. 2011
Použité zkratky

Základní údaje

Plocha: 25 ha
Využívaná plocha: 8,3 ha - tj. 33%
Volná plocha: 16,7 ha - tj. 67%
Geografická poloha: Průmyslová zóna je situována jihovýchodně od Chotíkova, na severozápadním okraji Plzně, v těsné návaznosti na městský silniční systém.
Funkční náplň: Průmyslová zóna zahrnující komerční využití, lehkou průmyslovou výrobu, sklady, distribuci a služby včetně výrobních.
Stav přípravy/využití: Využití většiny území jako průmyslové zóny je ve fázi plánování, zatím je umístěno pouze obchodní zařízení Globus. Vlastníky pozemků jsou soukromé osoby.
Platnost záměru: Potvrzena platnost záměru.
Uplatnění PZ v ZÚR: Zóna nebyla zahrnuta do ZÚR.
Zdroj informací: Obecní úřad Chotíkov.

Identifikační údaje

Zkratka kraje:PL Číslo kraje:04
Identifikace zóny:8
Kraj:Plzeňský kraj Kód kraje:CZ032
ORP:Nýřany Kód ORP:3208
Obec:Chotíkov Kód obce:558940
Stavební úřad:Město Touškov

Doprava

Silnice:Zóna zpřístupněna od silnice I/20, výhledově návaznost na postupně realizovaný městský silniční okruh; dostupnost dálnice D5 - cca 15km. Návaznost PZ na I/20 je zajištěna výstavbou nového kruhového objezdu.
Železnice:Průmyslová zóna nemá přímou návaznost na železniční trať; dostupnost koridorové tratě č. 170 (III. TŽK); žst. Plzeň - cca 7km.
Letiště:Neveřejné mezinárodní letiště Plzeň-Líně - dostupnost cca 18 km.
Lodní doprava:PZ nemá vazbu na lodní dopravu.

Technická infrastruktura

Možnost napojení na technickou infrastruktura města Plzně.

Územněplánovací dokumentace

Stav ÚPD:PZ zahrnuta v ÚP obce Chotíkov (2001).

Limity a střety zájmů

Průmyslová zóna musí respektovat omezení daná polohou na okraji obytné oblasti Plzně, limity dané kontaktem s osou NRBK, průtahem svazku VVN 110 kV.

Mapa

Odkaz na mapový server
Odkaz na mapový server


Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz