PZ Rokycany - jih (západ)

Mapa
Zdroj dat: Centrum, 30. 6. 2011
Použité zkratky

Základní údaje

Plocha: 30 ha
Využívaná plocha: 8 ha - tj. 26,7%
Volná plocha: 22 ha - tj. 73%
Geografická poloha: Průmyslová zóna je umístěna na jihozápadním okraji Rokycan, navazuje na obytné i výrobní části města a vojenský cvičební areál.
Funkční náplň: Průmyslová výroba smíšená s logistikou.
Stav přípravy/využití: PZ je již částečně využívána. Působí zde společnosti Wexler, Borgers a Aravis (dříve Bontaz).
Platnost záměru: Potvrzena platnost záměru.
Uplatnění PZ v ZÚR: Zóna nebyla zahrnuta do ZÚR.
Zdroj informací: Městský úřad Rokycany - odbor rozvoje města.

Identifikační údaje

Zkratka kraje:PL Číslo kraje:04
Identifikace zóny:9
Kraj:Plzeňský kraj Kód kraje:CZ032
ORP:Rokycany Kód ORP:3211
Obec:Rokycany Kód obce:559717
Stavební úřad:Rokycany

Doprava

Silnice:Zóna zpřístupněna od silnice II/183 s návazností na dálnici D5 (MÚK Rokycany) - cca 3km. Výhledové zkvalitnění bude zajištěno realizací plánovaného západního obchvatu Hrádek - Rokycany (součást aglomeračního okruhu s vazbou na D5). Omezení pro dopravní obsluhu do doby vybudování obchvatu Hrádek - Rokycany.
Železnice:Zóna v blízkosti regionální tratě č. 175 s návazností na koridorovou trať č. 170 (III. TŽK) - žst. Rokycany - cca 1km.
Letiště:Neveřejné mezinárodní letiště Plzeň-Líně - dostupnost cca 30 km.
Lodní doprava:PZ nemá vazbu na lodní dopravu.

Technická infrastruktura

Pro průmyslovou zónu jsou dostupné všechny subsystémy technické vybavenosti, situované na obvodě zóny. Kromě části nově zastavěných ploch podél Kotelské ulice nejsou v zóně vybudovány inženýrské sítě.

Územněplánovací dokumentace

Stav ÚPD:PZ zahrnuta v ÚP města Rokycany (2000), je součástí výkresu ÚP se zahrnutím všech změn (2010).

Limity a střety zájmů

Využití průmyslové zóny musí odpovídat urbanistické poloze na okraji města, do doby výstavby obchvatu silnice III. třídy nutno respektovat dopravní omezení obsluhy zóny.

Mapa

Odkaz na mapový server
Odkaz na mapový server


Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz