Holýšov - sever

Mapa
Zdroj dat: Centrum, 30. 6. 2011
Použité zkratky

Základní údaje

Plocha: 35 ha
Využívaná plocha: 35 ha - tj. 100%
Volná plocha: PZ je již plně využita, existuje možnost rozšíření v k.ú. Holýšova (Změna č. 6 ÚP SÚ Holýšov a Dolní Kamenice (2007)
Geografická poloha: Průmyslová zóna přiléhá ze severní strany k městu, volně navazuje na stávající výrobní areály, býv. areály armády a obytné části města. Zóna má přímou vazbou na hlavní silniční a železniční komunikace.
Funkční náplň: Zastoupen je pouze průmysl strojírenský.
Stav přípravy/využití: Vlastníkem PZ je Evo Bus Bohemia, s.r.o., Holýšov - výroba koster pro autobusy. Z cca 50% je již zainvestováno, 50% je v přípravě. Město Holýšov má k dispozici další 3 PZ: Kasárna, SVA, Sever II.
Platnost záměru: Potvrzena platnost záměru.
Uplatnění PZ v ZÚR: Zóna nebyla zahrnuta do ZÚR.
Zdroj informací: Městský úřad Holýšov - stavební odbor.

Identifikační údaje

Zkratka kraje:PL Číslo kraje:04
Identifikace zóny:11
Kraj:Plzeňský kraj Kód kraje:CZ032
ORP:Stod Kód ORP:3212
Obec:Holýšov Kód obce:553654
Stavební úřad:Holýšov

Doprava

Silnice:Zóna zpřístupněná od silnice I/26 s plánovanou přestavbou a obchvatem Holýšova (po realizaci zásadní zkvalitnění podmínek zpřístupnění); prostřednictvím I/26 návaznost na dálnici D5; MÚK Nýřany - cca 19 km.
Železnice:Zóna s přímou návazností na větev III. TŽK - celostátní trať č. 180 Plzeň - Domažlice - Regensburg (žst. Holýšov); trať plánovaná k modernizaci, variantně zásadní přestavbě na rychlost do 160 km.
Letiště:Neveřejné mezinárodní letiště Plzeň - Líně, dostupnost cca 16km.
Lodní doprava:PZ nemá vazbu na lodní dopravu.

Technická infrastruktura

Průmyslová zóna bude mít k dispozici všechny subsystém technické vybavenosti.

Územněplánovací dokumentace

Stav ÚPD:PZ zahrnuta v ÚP města Holýšov (1994). Změna č. 6 ÚP Holýšov a Dolní Kamenice (2007) zahrnuje rozšíření PZ. Zpracován návrh Zadání nového ÚP Holýšova (2010).

Limity a střety zájmů

Využití průmyslové zóny musí odpovídat urbanistické poloze v těsném zázemí menšího města.

Mapa

Odkaz na mapový server
Odkaz na mapový server


Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz