Přeštice - západ

Mapa
Zdroj dat: Centrum, 30. 6. 2011
Použité zkratky

Základní údaje

Plocha: 26 ha
Využívaná plocha: 9,7 ha - tj. 37%
Volná plocha: 16,3 - tj. 63%
Geografická poloha: Průmyslová zóna navazuje na jihozápadní okraj města, je v kontaktu s výrobními plochami, od obytné zástavby ji odděluje železniční trať.
Funkční náplň: Průmyslová výroba, možnost kombinace s komerčními funkcemi, technickými službami apod.
Stav přípravy/využití: PZ je již částečně využívána firmou Lier (ICA) - doplňky do automobilového průmyslu, v současné době je plocha 3,7 ha využita pro fotovoltaickou elektrárnu (Solar Přeštice, s.r.o.)
Platnost záměru: Potvrzena platnost záměru.
Uplatnění PZ v ZÚR: Zóna nebyla zahrnuta do ZÚR.
Zdroj informací: Městský úřad Přeštice - odbor regionálního rozvoje a životního prostředí.

Identifikační údaje

Zkratka kraje:PL Číslo kraje:04
Identifikace zóny:12
Kraj:Plzeňský kraj Kód kraje:CZ032
ORP:Přeštice Kód ORP:3210
Obec:Přeštice Kód obce:558249
Stavební úřad:Přeštice

Doprava

Silnice:Zóna je zpřístupněna od silnice I/27. Je plánována přestavba a zkapacitnění v úseku Plzeň - Klatovy na čtyřpruh, po této realizaci dojde k zásadnímu zkvalitnění podmínek zpřístupnění; prostřednictvím I/27 návaznost na dálnici D5; MÚK Litice - cca 12 km.
Železnice:Zóna v blízkosti celostátní železniční tratě č. 183 Plzeň - Klatovy - Železná Ruda; žst. Přeštice - dostupnost cca 0,5 km.
Letiště:Neveřejné mezinárodní letiště Plzeň-Líně, dostupnost cca 20km.
Lodní doprava:PZ nemá vazbu na lodní dopravu.

Technická infrastruktura

Průmyslovou zónu lze napojit na všechny subsystémy technické vybavenosti (napojení je k dispozici na hranicích zóny).

Územněplánovací dokumentace

Stav ÚPD:PZ zahrnuta v ÚP Přeštic (v současné době zpracováván nový ÚP Přeštic).

Limity a střety zájmů

Využití průmyslové zóny musí odpovídat urbanistické poloze v těsném zázemí města. Do výstavby obchvatu I/27 je zóna dopravně omezena.

Mapa

Odkaz na mapový server
Odkaz na mapový server


Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz