Sokolov - Silvestr (původní název Dolní Rychnov - Silvestr)

Mapa
Zdroj dat: Centrum, 30. 6. 2011
Použité zkratky

Základní údaje

Plocha: 18,8 ha
Využívaná plocha: Dosud nevyužívaná PZ.
Volná plocha: 18,8 ha - tj. 100%
Geografická poloha: Mezi Dolním Rychnovem a Tisovou na jižním okraji města Sokolov, na severním okraji bývalé výsypky Silvestr. Na jih od tohoto prostoru se nachází plaviště ETI (Elektrárna Tisová). Povrch výsypky je porostlý náletovými dřevinami a částečně rekultivován. Na této ploše byla prováděna hornická činnost povrchovým způsobem.
Funkční náplň: Průmyslová výroba smíšená s logistikou, komerčními funkcemi, technickými službami.
Stav přípravy/využití: PZ není připravena, dosud volná plocha na částečně rekultivované výsypce. Území je v majetku společnosti Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s., která přípravné práce zahájí až v případě konkrétního zájmu o tuto plochu. Na základě geologického průzkumu je zpracován odborný geotechnický posudek pro zakládání staveb.
Platnost záměru: Potvrzena platnost záměru.
Uplatnění PZ v ZÚR: PZ zahrnuta v Zásadách územního rozvoje Karlovarského kraje 2010. Datum vydání: 16.09.2010 Datum nabytí účinnosti: 16.10.2010
Zdroj informací: Městský úřad Sokolov - odbor rozvoje města; Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s.

Identifikační údaje

Zkratka kraje:KA Číslo kraje:05
Identifikace zóny:5
Kraj:Karlovarský kraj Kód kraje:CZ041
ORP:Sokolov Kód ORP:4107
Obec:Březová, Citice Kód obce:560294, 560324
Stavební úřad:Sokolov

Doprava

Silnice:Zpřístupnění zóny ze silnice III/21028 Sokolov - Citice. Návaznost na silnici I/6 - postupně budovanou jako R6 - 3km; návaznost na D5 Rozvadov - Plzeň - Praha; MÚK Bor - cca 90km; A93 München - Berlin - dostupnost cca 55km.
Železnice:V dosahu celostátní železniční tratě č. 140 Cheb - Sokolov - Karlovy Vary - Chomutov; žst. Sokolov - cca 1km.
Letiště:Veřejné mezinárodní letiště Karlovy Vary - cca 30km.
Lodní doprava:PZ nemá vazbu na lodní dopravu.

Technická infrastruktura

V území se nevyskytují žádné podzemní inženýrské sítě. Podél severního okraje vede parovod z Elektrárny Tisová, na východním okraji linky VN (2x22kV). V blízkosti možné napojení na vodu (z areálu Přátelství, cca 700m), plyn (z Březové) a kanalizaci (areál Přátelství - cca 650m). Bude realizováno připojení na telekomunikační rozvody.

Územněplánovací dokumentace

Stav ÚPD:PZ zahrnuta ve schváleném ÚP obce Březová (1996).

Limity a střety zájmů

Vzhledem k původní existenci výsypky a její rekultivaci nutno zajistit stavebně-geologický průzkum, není třeba znalecký posudek na vlivy z hornické činnosti.

Mapa

Odkaz na mapový server
Odkaz na mapový server


Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz