Třeboň

Mapa
Zdroj dat: Centrum, 30. 6. 2011
Použité zkratky

Základní údaje

Plocha: 24ha
Využívaná plocha: Dosud nevyužívaná PZ.
Volná plocha: 24 ha - tj. 100%
Geografická poloha: Lokalita se nachází na severním okraji města Třeboň v blízkosti silnice I/24 a železniční trati.
Funkční náplň: Průmysl, výrobní služby, skladování
Stav přípravy/využití: Průmyslová zóna zatím ve fázi přípravy, volné pozemky. Současný způsob využití pozemků: zemědělství. Vlastnictví pozemků: soukromé, veřejné
Platnost záměru: Potvrzena platnost záměru.
Uplatnění PZ v ZÚR: PZ není zahrnuta do projednávaného návrhu ZÚR.
Zdroj informací: Městský úřad Třeboň - odbor územního plánování a stavebního řádu; internetové stránky města - http://www.mesto-trebon.cz/; internetové stránky Jihočeského kraje - http://invest.kraj-jihocesky.cz/cz/page/prumyslove-zony/orp-trebon

Identifikační údaje

Zkratka kraje:JC Číslo kraje:03
Identifikace zóny:20
Kraj:Jihočeský kraj Kód kraje:CZ031
ORP:Třeboň Kód ORP:3114
Obec:Třeboň Kód obce:547336
Stavební úřad:Třeboň

Doprava

Silnice:Lokalita napojená na silnici I/24 (Lomnice n. Lužnicí - Třeboň - hraniční přechod Halámky/ Neu Nagelberg ). V dosahu trasa silnice I/34 E (Jindřichův Hradec - České Budějovice)
Železnice:Lokalita je v dosahu větve Veselí n. Lužnicí - České Velenice (celostátní hlavní trať č. 226 Veselí n. Lužnicí - České Velenice - Rakousko). Nejbližší žst. Třeboň (0 km). Lokalita je zavlečkována.
Letiště:Veřejné mezinárodní letiště České Budějovice-Hosín - 19 km; mezinárodní letiště Praha-Ruzyně - 140 km.
Lodní doprava:Vltavská vodní cesta využívaná v úseku Mělník - Praha - Slapy, nejbližší veřejný přístav Radotín -120 km. Výhledově (po r. 2015) splavnění pro lodě do 300 t Slapy - České Budějovice s koncovým přístavem České Budějovice (20 km).

Technická infrastruktura

Vodovod: přípojka 100m od lokality; kanalizace: přípojka 300m od lokality; plynovod: 300m od lokality; elektřina: 300m od lokality; telekomunikace: 300m od lokality

Územněplánovací dokumentace

Stav ÚPD:PZ zahrnuta v ÚAP ORP Třeboň. Zahrnuta ve stávajícím ÚP města Třeboň. Ve stejném rozsahu se plochy přebírají do zpracovávaného územního plánu města Třeboň.

Limity a střety zájmů

OP vzdušného vedení vysokého napětí. OP železnice (částečně).

Mapa

Odkaz na mapový server
Odkaz na mapový server


Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz