Obchodně-průmyslový areál Vesecko

Mapa
Zdroj dat: Centrum, 30. 6. 2011
Použité zkratky

Základní údaje

Plocha: 41 ha
Využívaná plocha: 24,6 ha - tj. 60 %
Volná plocha: 16,4 ha - tj. 40 %
Geografická poloha: Průmyslová zóna se nachází na severním okraji města při komunikaci E65, na k. ú. Daliměřice
Funkční náplň: Servisní zóna - lehká průmyslová výroba.
Stav přípravy/využití: PZ je již částečně využita, vlastníky ploch jsou převážně ONTEX CZ, SFS intec s.r.o., VGP CZ I., a.s. Největší firmy ONTEX CZ, SFS intec s.r.o., VGP CZ I. Předpokládá se rozšíření PZ, je zpracováván nový územní plán (koncept).
Platnost záměru: Potvrzena platnost záměru.
Uplatnění PZ v ZÚR: Nepočítá se se zahrnutím žádné PZ do ZÚR, bude v kompetenci obcí.
Zdroj informací: Městský úřad Turnov - odbor rozvoje města

Identifikační údaje

Zkratka kraje:LB Číslo kraje:07
Identifikace zóny:10
Kraj:Liberecký kraj Kód kraje:CZ051
ORP:Turnov Kód ORP:5109
Obec:Turnov Kód obce:577626
Stavební úřad:Turnov

Doprava

Silnice:Zóna je zpřístupněna od rychlostní silnice R35 silnicí E65 - cca 1 km
Železnice:Dostupnost od železniční tratě č. 070 - vzdálenost od zastávky vlaku cca 2 km.
Letiště:Neveřejné vnitrostátní letiště Liberec - cca 20 km, mezinárodní letiště Praha-Ruzyně - cca 90 km.
Lodní doprava:Labsko - vltavská vodní cesta; přístav Mělník - cca 55 km.

Technická infrastruktura

Veškeré sítě jsou k dispozici: existuje možnost napojení na kanalizaci, plynovod, vodovod, el. vedení, telekomunikační kabely.

Územněplánovací dokumentace

Stav ÚPD:PZ zahrnuta v ÚP VÚC Libereckého kraje a v ÚP města Turnov změnou č. 10 (s nabytím účinnosti 26.1.2006) a 11 (s nabytím účinnosti 21.3.2008)

Limity a střety zájmů

OP inženýrských sítí a dopravních staveb.

Mapa

Odkaz na mapový server
Odkaz na mapový server


Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz