Město Touškov - sever

Mapa
Zdroj dat: Centrum, 30. 6. 2011
Použité zkratky

Základní údaje

Plocha: 21 ha
Využívaná plocha: 8 ha, tj. 38 %
Volná plocha: 13 ha, tj. 62 %
Geografická poloha: PZ je vymezena při severním okraji Města Touškov. Plocha se skládá ze 3 částí předělených obslužnou komunikací.
Funkční náplň: PZ určená pro lehkou výrobu, skladovací a logistické funkce, komerční využití, stavební dvory a zařízení pro údržbu technického vybavení a komunikací.
Stav přípravy/využití: Jde o plochy Z1.17, 18, 19 a Z1.22 vymezené Územním plánem SÚ. Plocha Z1. 22 je určena jako obslužná komunikace plochy Z1.18. V lokalitě působí firma Novem Car Interior Design k.s. , dále firma Schwer Fittings s.r.o., další zájemci známi nejsou.
Platnost záměru: Potvrzena platnost záměru.
Uplatnění PZ v ZÚR: Zóna nebyla zahrnuta do ZÚR.
Zdroj informací: Městský úřad Města Touškov

Identifikační údaje

Zkratka kraje:PL Číslo kraje:04
Identifikace zóny:15
Kraj:Plzeňský kraj Kód kraje:CZ032
ORP:Nýřany Kód ORP:3208
Obec:Město Touškov Kód obce:559211
Stavební úřad:Město Touškov

Doprava

Silnice:Napojení na dálnici D1 po silnici II/205 a II/180 - cca 9 km jižním směrem (Nýřany), napojení na silnici I/20 - cca 4 km severním směrem.
Železnice:Napojení na železniční trať - Kozolupy (2 km).
Letiště:Mezinárodní neveřejné letiště Plzeň-Líně s předpokladem rozvoje jako veřejné, dostupnost 15 km.
Lodní doprava:PZ nemá vazbu na lodní dopravu.

Technická infrastruktura

Veškeré technické sítě jsou v dostupné vzdálenosti.

Územněplánovací dokumentace

Stav ÚPD:PZ je zahrnuta v ÚP Města Touškov (1999) a Změnou č. 1 (2005) byla PZ rozšířena. V současné době je projednávána změna č. 3 ÚP města Město Touškov, ve které ke změně průmyslové zóny nedochází

Limity a střety zájmů

Limity a střety jsou projednány a řešeny v rámci projednávání územního plánu.

Mapa

Odkaz na mapový server
Odkaz na mapový server


Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz