Příbram

Mapa
Zdroj dat: Centrum, 30. 6. 2011
Použité zkratky

Základní údaje

Plocha: 32 ha na území města Příbram, 4 ha na území obce Trhové Dušníky
Využívaná plocha: 27,5 ha (86 %) v Příbrami, cca 3 ha (75%) v k.ú. Trhové Dušníky
Volná plocha: cca 4,5 ha - tj. 14% v Příbrami; cca 1 ha (15%) na k.ú. Trhové Dušníky
Geografická poloha: Rozvojová zóna na severu katastru města Příbram. Na západě ohraničena železniční tratí č. 200 (Zdice-Příbram-Protivín), na východě silnicí II/118 (Jinecká). V severní části na zónu navazuje další část na k.ú. Trhové Dušníky
Funkční náplň: Plochy pro průmyslovou výrobu, obchod, služby, skladování, zemědělské a veterinární zařízení.
Stav přípravy/využití: Průmyslová zóna je z větší části využita. Největší plochu zaujímá areál bývalých kasáren Balonka - vlastník RAVAK a.s.(rozvojová plocha zatím nezastavěna). Dalšími významnými investory v lokalitě jsou Quinn Plastics, s.r.o.; DISA a.s., PB tisk.
Platnost záměru: Nová plocha, platná, vychází z ÚPD
Uplatnění PZ v ZÚR: Zóna není zahrnuta do ZÚR (v současné době projednávané připomínky po veřejném projednávání.)
Zdroj informací: Městský úřad Příbram - odbor koncepce a rozvoje města, ÚP VÚC okresu Příbram.

Identifikační údaje

Zkratka kraje:ST Číslo kraje:02
Identifikace zóny:17
Kraj:Středočeský kraj Kód kraje:CZ020
ORP:Příbram Kód ORP:2120
Obec:Příbram Kód obce:539911
Stavební úřad:Příbram

Doprava

Silnice:Průmyslová zóna je napojena na vyšší dopravní síť silnicí III. třídy. Návaznost na silnici I/18 a R4 (MÚK Skalka)- cca 0,5 km a 8 km.
Železnice:V blízkosti celostátní železniční tratě č. 200 Zdice - Protivín (trasa Praha - Beroun - Zdice č. 171, 170).
Letiště:Mezinárodní letiště Praha Ruzyně 70 km; veřejné vnitrostátní letiště Příbram (Dlouhá Lhota) - cca 6 km
Lodní doprava:Labsko - vltavská vodní cesta; přístav Praha-Radotín - cca 50 km.

Technická infrastruktura

Možnost napojení na inženýrské sítě - vodovod, kanalizace ( v blízkosti ČOV), plynovod, elektřina 22 kV. Pozemek je zatížen vodovodními a kanalizačními řady.

Územněplánovací dokumentace

Stav ÚPD:PZ v souladu s ÚP O města Příbram ve znění změny č. 6 a ÚP O Trhové Dušníky

Limity a střety zájmů

Ochr. pásma technické infrastruktury; záplavové území Příbramského potoka v těsné blízkosti PZ, ochr. pásmo Masokombinátu Příbram a ochr. pásmo žel.tratě - k.ú. Trhové Dušníky. Max. zastavěnost 35 % v k.ú. Příbram, 60 % na k.ú. Trhové Dušníky + max. výška nadzemních objektů je 15 m.

Mapa

Odkaz na mapový server
Odkaz na mapový server


Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz