Brno - Blučina

Mapa
Zdroj dat: Centrum, 30. 6. 2011
Použité zkratky

Základní údaje

Plocha: 55 ha
Využívaná plocha: Dosud nevyužívaná PZ.
Volná plocha: 55 ha - tj. 100%
Geografická poloha: Průmyslová zóna Brno - Blučina je situována na plochách na severním okraji obce Blučina. Podél severovýchodního okraje sousedí lokalita s dálnicí D2 Brno - Bratislava, na jejíž Exit 11 je přímo napojena.
Funkční náplň: Průmyslová výroba, logistika, komerční plochy, parkování dálkové přepravy, čerpací stanice PHM, ostatní obslužné a průmyslové využití.
Stav přípravy/využití: Průmyslová zóna je připravena. 35 ha ve vlastnictví soukromého investora je ihned k dispozici. Vydáno územní rozhodnutí na první objekt - výrobní a skladovací hala o rozloze 20.000m2 (pozemek 5,5ha).
Platnost záměru: Potvrzena platnost záměru.
Uplatnění PZ v ZÚR: PZ není zahrnuta do ZÚR.
Zdroj informací: MěÚ Židlochovice - odbor stavebního řádu a územního plánování.

Identifikační údaje

Zkratka kraje:JM Číslo kraje:11
Identifikace zóny:14
Kraj:Jihomoravský kraj Kód kraje:CZ064
ORP:Židlochovice Kód ORP:6221
Obec:Blučina Kód obce:582859
Stavební úřad:Židlochovice

Doprava

Silnice:Zóna bude napojena na dálnici D2 Brno - Bratislava (50m k Exitu 11). Podmínka využití zóny je potvrzení záměru a zahájení realizace obchvatu obce Blučina trasy silnice II/414 (trasa vedena přímo průmyslovou zónou s navrhovanými dalšími sjezdy do zóny).
Železnice:Lokalita je v dosahu tranzitního železničního koridoru č. 250 BRNO-BŘECLAV s možným napojením ve městě Židlochovice (5,5 km)
Letiště:Mezinárodní veřejné letiště Brno-Tuřany - 17 km.
Lodní doprava:Návaznost na dunajskou vodní cestu - v přípravě přístav Břeclav (cca 44km).

Technická infrastruktura

Inženýrské sítě dostupné na hranici pozemku. Vodovod: DN 150; VTL Plyn: DN 100; El.energie: 22 kV. Vydáno první pravomocné územní rozhodnutí na napojení prvního projektu a přeložení inženýrských sítí.

Územněplánovací dokumentace

Stav ÚPD:PZ zahrnuta v ÚPD města Blučina - změna č. II a změna č. III. Realizována pozemková úprava.

Limity a střety zájmů

Ochranná pásma technické infrastruktury (produktovodu, VVTL plynovodu) a ochranné pásmo dálnice částečně zasahují do zóny; vyloučení negativních vlivů provozu zóny na životní prostředí obce Blučina.

Mapa

Odkaz na mapový server
Odkaz na mapový server


Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz