Průmyslová zóna Světlá nad Sázavou

Mapa
Zdroj dat: Centrum, 30. 6. 2011
Použité zkratky

Základní údaje

Plocha: cca 11 ha (možnost rozšíření)
Využívaná plocha: Dosud nevyužívaná zóna.
Volná plocha: 11 ha - tj. 100%
Geografická poloha: Průmyslová zóna je lokalizována na jihovýchodním okraji města, s vazbou na silniční a zprostředkovaně i na železniční komunikace, zóna navazuje na průmyslovou část města.
Funkční náplň: Zaměření na vyspělé technologie zpracovatelského průmyslu, obory strategických služeb, technologických center nebo oblast výzkumu.
Stav přípravy/využití: Průmyslová zóna není dosud využívána.
Platnost záměru: Nově evidovaný záměr.
Uplatnění PZ v ZÚR: ZÚR neuvádí žádné PZ ve své dokumetnaci.
Zdroj informací: MěÚ Světlá nad Sázavou, odbor majetku, investic a regionálního rozvoje

Identifikační údaje

Zkratka kraje:Vy Číslo kraje:10
Identifikace zóny:6
Kraj:Kraj Vysočina Kód kraje:CZ063
ORP:Světlá nad Sázavou Kód ORP:6111
Obec:Světlá nad Sázavou Kód obce:569569
Stavební úřad:Světlá nad Sázavou

Doprava

Silnice:Zóna je zpřístupněna přímým výjezdem na silnici II/150 Havlíčkův Brod - Votice; je zajištěna dostupnost zóny hromadnou osobní dopravou; dostupnost dálnice D1 - exit 90 Humpolec - vzdálenost 20 km; silnice I/38 - vzdálenost 13 km.
Železnice:Průmyslová zóna má vazbu na železniční dráhu č. 230 a č. 212.
Letiště:Veřejné mezinárodní letiště Pardubice - dostupnost cca 50km.
Lodní doprava:PZ nemá vazbu na lodní dopravu.

Technická infrastruktura

Zóna má k dispozici na okraji lokality kompletní a dostatečně kapacitní napojení na technickou infrastrukturu (vedení VN, plynovod, kanalizace, vodovod).

Územněplánovací dokumentace

Stav ÚPD:Lokalizace průmyslové zóny je v souladu s územním plánem města Světlá nad Sázavou.

Limity a střety zájmů

Respektování hledisek lokalizace zóny na okraji města Světlá nad Sázavou, jinak bez omezení.

Mapa

Odkaz na mapový server
Odkaz na mapový server


Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz