Olomouc - Holice - Příkopy jih

Mapa
Zdroj dat: Centrum, 30. 6. 2011
Použité zkratky

Základní údaje

Plocha: 70 ha
Využívaná plocha: 25 ha - tj. 36,5%
Volná plocha: 45 ha - tj. 63,5%
Geografická poloha: Rozvojová plocha vhodným způsobem rozvíjí rozsáhlou průmyslovou oblast Olomouce na okraji města. Záměr je součástí několika dalších perspektivních rozvojových ploch, které se soustřeďují při strategicky významné MÚK mezi rychlostními silnicemi R35, R55 a R46.
Funkční náplň: Průmyslová výroba, logistika.
Stav přípravy/využití: Průmyslová zóna je částečně využita, firma Kaufland Česká republika v.o.s. - distribuční sklad. Nevyužitá plocha je z většiny v soukromém vlastnictví - cca 70 soukr. vlastníků.
Platnost záměru: Potvrzena platnost záměru.
Uplatnění PZ v ZÚR: PZ je zahrnuta v ZÚR.
Zdroj informací: Magistrát města Olomouce - odbor koncepce a rozvoje.

Identifikační údaje

Zkratka kraje:OL Číslo kraje:12
Identifikace zóny:2
Kraj:Olomoucký kraj Kód kraje:CZ071
ORP:Olomouc Kód ORP:7107
Obec:Olomouc Kód obce:500496
Stavební úřad:Olomouc, Velký Týnec

Doprava

Silnice:Přímé napojení lokality na silnici I/55 Olomouc (R35) - Přerov - Hulín (R49) - Uherské Hradiště - Břeclav (D2) - Rakousko, příznivá návaznost na R35 Liberec - Hradec Králové - Olomouc - Lipník nad Bečvou - Mohelnice v úseku Olomouc - Lipník n. Bečvou již realizovanou (MÚK - 0,8 km). Zprovozněn úsek 0,8 km silnice R35.
Železnice:Přímá vazba na železniční dopravu, železniční stanice Olomouc-hl.nádraží - 4,5 km; železniční vlečka není k dispozici.
Letiště:Veřejné vnitrostátní letiště Olomouc-Neředín (v návrhu mezinárodní) - 10 km, mezinárodní veřejné letiště Brno-Tuřany - 70 km.
Lodní doprava:Ve výhledu vodní cesta DOL, tzv. Oderská větev s nejbližším veřejným přístavem Ostrava-Mošnov - 2,5 km.

Technická infrastruktura

Vodovod: na okraji lokality, nutnost rozsáhlých rekonstrukcí pro posílení kapacity (mimo lokalitu); kanalizace: na okraji plochy vybudována splašková kanalizace, nutno vybudovat dešťovou kanalizaci, dešťové zdrže a rekonstruovat vodoteč-Přáslavickou svodnici (zpracovává se DÚR I.etapy přeložky); el. energie: na okraji plochy rozvodna VN 120 (22kV) a rozvody VN 22 kV; plynovod: na okraji lokality STL plynovod.

Územněplánovací dokumentace

Stav ÚPD:PZ zahrnuta v ÚP města Přerova.

Limity a střety zájmů

OP vedení VN 22 kV, OP technické infrastruktury. Lokalita se nachází mimo záplavová území.

Mapa

Odkaz na mapový server
Odkaz na mapový server


Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz