Černovická terasa

Mapa
Zdroj dat: Centrum, 30. 6. 2011
Použité zkratky

Základní údaje

Plocha: 200 ha
Využívaná plocha: 141 ha - tj. 70,5%
Volná plocha: 59 ha - tj. 29,5% (z toho 42 ha v investiční přípravě)
Geografická poloha: Zóna je situována velmi výhodně, na východním okraji Brna, severně od dálnice D1 a v blízkosti letiště Brno-Tuřany. Ze severu je vymezena městským okruhem, z východu trasou navrhované železnice VRT, z jihu dálnicí D1 a ze západu navrhovanou komunikací II. třídy (přeložka II/417). Je umístěna na rovinatém terénu.
Funkční náplň: Zóna je určena pro zpracovatelský průmysl, strategické služby, technologická centra (obory letectví, kosmonautika, dopravní prostředky, výpočetní technika, inovační technologie, elektrotechnika, telekomunikace, radiokomunikace, farmacie, biotechnologie, lékařské přístroje aj.)
Stav přípravy/využití: Průmyslová zóna je již intenzivně využívána. Sídlí zde 24 firem. Společnosti jejichž průmyslové objekty jsou umístěny v PZ: Daikin Device Czech Republic s.r.o.; Aguna s.r.o.; DAIDO METAL CZECH s.r.o.; BOMAR, spol. s r.o.; Nitto Denko Czech s.r.o.; Bosch Rexroth, spol. s r.o.; Ivar a.s.; Honeywell spol.s r.o.; Carlo Technical Plastics - Brno, s.r.o.; další společnosti mají průmyslové objekty umístěné na území developera CTP Invest, spol. s r.o. Volné pozemky jsou ve vlastnictví města Brna a jsou k dispozici pro další investory. Rozvoj a výstavbu jihovýchodní části zóny realizuje developerská společnost CTP Invest.
Platnost záměru: Potvrzena platnost záměru.
Uplatnění PZ v ZÚR: Zóna není vymezena v rozpracovaných ZÚR Jihomoravského kraje.
Zdroj informací: Návrh seznamu brownfieldů a průmyslových zón - Rada JMK 2009, aktualizováno 2010; Magistrát města Brna - odbor územního plánování a rozvoje.

Identifikační údaje

Zkratka kraje:JM Číslo kraje:11
Identifikace zóny:5
Kraj:Jihomoravský kraj Kód kraje:CZ064
ORP:Brno Kód ORP:6203
Obec:Brno - Černovice, Slatina, Tuřany Kód obce:582786
Stavební úřad:Brno - Černovice, Slatina, Tuřany

Doprava

Silnice:Lokalita je přímo napojená na městský okruh Brna, návazně připravovanou novou dálniční křižovatkou na dálnici D1 E50, E65 Praha -Brno - Lipník n. Bečvou (MÚK - 1 km). Blízkost dálnice D2 E65 Brno - Bratislava (2 km) a R52 E461 Brno -Pohořelice - Rakousko (4 km). Realizováno nové napojení PZ dvěma mosty přes železniční trať, připravuje se nové napojení na D1. Zóna je obsloužena autobusovou městskou hromadnou dopravou.
Železnice:Lokalita je přímo napojená na hlavní celostátní trať č. 340 a 300 Brno - Brno-Holubice -Přerov realizovanou vlečkou (VI. etapa výstavby r. 2004 - 2005) z žst. Slatina (v místě) . Na této železniční trati je připravována zastávka příměstské veřejné hromadné dopravy. V zóně je navržena trasa vlečky.
Letiště:Mezinárodní veřejné letiště Brno-Tuřany - 7 km.
Lodní doprava:V návrhu přístav Hodonín - 60 km (podmíněno napojením na Dunaj - součást výhledově sledovaného průplavního spojení DOL)

Technická infrastruktura

Možnost napojení jednotlivých výrobních areálů na technickou infrastrukturu je zajištěna, v zóně byla realizována páteřní technická infrastrura a nová rozvodna elektrické energie 110/22 kV.

Územněplánovací dokumentace

Stav ÚPD:PZ je zahrnuta v ÚP města Brna.

Limity a střety zájmů

Náplň využití zóny musí zohledňovat urbanistickou polohu lokality na okraji Brna. Musí být respektovány zvláštní podmínky zamezující umístění následujících provozů: zpracování surovin, těžké strojírenství, chemická a textilní výroba, maloobchod, skladování a distribuce.

Mapa

Odkaz na mapový server
Odkaz na mapový server


Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz