Tuřany, letiště Jih

Mapa
Zdroj dat: Centrum, 30. 6. 2011
Použité zkratky

Základní údaje

Plocha: 169 ha
Využívaná plocha: Dosud nevyužívaná PZ.
Volná plocha: 169 ha - tj. 100%
Geografická poloha: Navrhovaná PZ se nachází na jihovýchodním okraji Brna, v těsné blízkosti letiště Brno-Tuřany, mezi obcemi Tuřany a Šlapanice. PZ je vymezena na západě ulicemi Tovární; na jihu ulicí Roviny; na východě PZ tvoří pás souběžný s navrhovaným obchvatem Tuřany a končí na hranici záložní vzletové dráhy; na severu plocha pokračuje s rozšířením nad ulicí Prateckou až k plochám letiště Brno - Tuřany.
Funkční náplň: Plochy smíšené výrobní.
Stav přípravy/využití: Průmyslová zóna zatím není připravena.
Platnost záměru: Záměr dosud neschválen v ÚPD kraje.
Uplatnění PZ v ZÚR: Zóna je vymezena v rozpracovaných ZÚR Jihomoravského kraje.
Zdroj informací: Návrh seznamu brownfieldů a průmyslových zón - Rada JMK 2009, aktualizováno 2010; Zásady územního rozvoje Jihomoravského kraje (rozpracováno).

Identifikační údaje

Zkratka kraje:JM Číslo kraje:11
Identifikace zóny:2
Kraj:Jihomoravský kraj Kód kraje:CZ064
ORP:Brno Kód ORP:6203
Obec:Brno - Chrlice Kód obce:582786
Stavební úřad:Brno

Doprava

Silnice:Příznivé napojení lokality na připravovaný obchvat Tuřan s přímou návazností na dálnici D1 Praha - Brno. PZ navazuje na navrhovaný obchvat Tuřany (silnice II/380).
Železnice:Lokalita je v dosahu hlavní celostátní tratě č. 340 a 300 Brno - Brno-Holubice - Přerov. Nejbližší žst. Slatina - 2 km. Pro zavlečkování území nejsou vhodné podmínky.
Letiště:Navrhovaná lokalita z jihu těsně přiléhá k areálu mezinárodního veřejného letiště Brno-Tuřany.
Lodní doprava:V návrhu přístav Hodonín - cca 60 km (podmíněno napojením na Dunaj - součást výhledově sledovaného průplavního spojení DOL)

Technická infrastruktura

Možnost napojení PZ na všechny zařízení technické vybavenosti (energetika, vodní hospodářství) městských a příměstských systémů.

Územněplánovací dokumentace

Stav ÚPD:Průmyslová zóna uvedena v Návrhu seznamu brownfieldů a průmyslových zón, schváleným Radou Jihomoravského kraje.

Limity a střety zájmů

Složité majetkoprávní vztahy; vysoký podíl půdy zařazené v nejvyšších třídách ochrany (včetně meliorovaných ploch); problematická urbanistická poloha PZ v kontaktu s příměstským osídlením.

Mapa

Odkaz na mapový server
Odkaz na mapový server


Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz