D1 Průmyslový park Jihlava

Mapa
Zdroj dat: Centrum, 30. 6. 2011
Použité zkratky

Základní údaje

Plocha: 98 ha
Využívaná plocha: 27,6 ha - tj. 28,2%
Volná plocha: 70,4 ha ? tj. 71,8%
Geografická poloha: Průmyslový park Jihlava (PPJ) se nachází v severní části města Jihlavy (50 000 obyvatel) v těsné blízkosti dálnice D1. Bezprostředně navazuje na stávající průmyslovou zástavbu vytvářející městskou průmyslovou aglomeraci, zahrnující mj. významné firmy Bosch Diesel, Automotive Lighting, Kronospan, Swotes. Celé území je dle platného ÚPO určeno pro průmyslovou výrobu.
Funkční náplň: Lehký průmysl
Stav přípravy/využití: Průmyslová zóna je již částečně využívána. Firmy umístěné v PZ: KUSAG s.r.o., KRONODOOR CZ s.r.o., Zdeněk Pecha, Tesla Jihlava a.s., AMMERAAL BELTECH s.r.o., JAVAB, KRONOSPAN CR s.r.o., MCB Czech republic s.r.o., Broshius Central Europe s.r.o. V současné době probíhají jednání s dalšími zájemci. Volné pozemky jsou ve vlastnictví města Jihlava.
Platnost záměru: Potvrzena platnost záměru.
Uplatnění PZ v ZÚR: ZÚR neuvádí žádné PZ ve své dokumetnaci.
Zdroj informací: Magistrát města Jihlavy, oficiální stránky města Jihlava

Identifikační údaje

Zkratka kraje:VY Číslo kraje:10
Identifikace zóny:1
Kraj:Kraj Vysočina Kód kraje:CZ063
ORP:Jihlava Kód ORP:6105
Obec:Jihlava Kód obce:586846
Stavební úřad:Jihlava

Doprava

Silnice:Lokalita napojena místními komunikacemi na silnici I/38 E59 Mladá Boleslav - Kolín - Jihlava - Znojmo - Rakousko (1,5 km), návazně na dálnici D1 E50, E56 Praha - Brno - Vyškov - Lipník n. Bečvou (MÚK Jihlava 3 km). Nové napojení PZ a firmy Bosch Diesel s.r.o. V roce 2009 plánováno nové propojení s MÚK Pávov na D1 E50, E65.
Železnice:V dosahu hlavních celostátních tratí č. 240 a 225 Havlíčkův Brod - Jihlava - Veselí n. Lužnicí a celostátní tratě č. 240 Jihlava - Třebíč - Brno; žst. Jihlava - 0,5 km. Příznivé podmínky pro zavlečkování.
Letiště:Veřejné vnitrostátní letiště Jihlava - 2 km; mezinárodní veřejné letiště Brno-Tuřany 100 km.
Lodní doprava:PZ nemá vazbu na lodní dopravu

Technická infrastruktura

PZ má kompletní napojení na technickou infrastrukturu, přivedenou na hranici jednotlivých rozvojových pozemků. El. energie: 2xtrafo 400kVA. Vodovod: DN 200 a DN 100. Kanalizace: DN 1000 s napojením na ČOV. Plynovod: DN 200 a DN 100. Vnitřní rozvody podle požadavků investorů.

Územněplánovací dokumentace

Stav ÚPD:PZ je zahrnuta v ÚP města Jihlavy.

Limity a střety zájmů

Území není ve střetu se sledovanými limity a ochrannými pásmy.

Mapa

Odkaz na mapový server
Odkaz na mapový server


Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz