Pardubice - Free zone + Staré Čívice

Mapa
Zdroj dat: Centrum, 30. 6. 2011
Použité zkratky

Základní údaje

Plocha: 97,4 ha
Využívaná plocha: 54,1 ha - tj. 56%
Volná plocha: 43,3 ha - tj. 44%
Geografická poloha: PZ se nachází na západním okraji zastavěného území města Pardubice, přiléhá na severu k významné železniční trati (I. tranzitní železniční koridor Berlín - Praha - Vídeň) a na jihu ke komunikaci I/2 (Praha - Kutná Hora - Pardubice).
Funkční náplň: Lehká průmyslová výroba.
Stav přípravy/využití: PZ ve výstavbě a provozu, je vybavena infrastrukturou. Funguje zde již několik firem: Panasonic Automotive Systems Czech, s.r.o. - výroba mobilních telefonů a autorádií; JTEKT Automotive Czech Republic, s.r.o. - výroba přesných mechanických dílů do převodovek osobních automobilů; KYB Manufacturing Czech s.r.o. - výroba automobilových komponentů; RONAL CR s.r.o. - výroba automobilových komponentů; TechnoPark Pardubice, k.s. - development, výzkum a vývoj; Agro Trade, zemědělské a obchodní družstvo Staré Čívice. Využité plochy jsou ve vlastnictví investorů, volné pozemky ve vlastnictví města.
Platnost záměru: Potvrzena platnost záměru.
Uplatnění PZ v ZÚR: ZÚR neuvádí žádné PZ ve své dokumentaci.
Zdroj informací: Magistrát města Pardubic - odbor rozvoje a strategie, Pardubického kraje - oddělení územního plánování.

Identifikační údaje

Zkratka kraje:PA Číslo kraje:09
Identifikace zóny:1
Kraj:Pardubický kraj Kód kraje:CZ053
ORP:Pardubice Kód ORP:5309
Obec:Pardubice Kód obce:555134
Stavební úřad:Pardubice

Doprava

Silnice:PZ přímo napojena na silnici I/2 Praha - Kutná Hora - Pardubice. V návrhu sledovaná přeložka silnice vedená podél jižního okraje lokality, v Pardubicích s návazností na I/37 Hradec Králové - Pardubice - Velká Bíteš (D1). Návaznost na postupně realizovanou dálnici D11 (Praha - Hradec Králové) - Jaroměř - Meziměstí - Polsko (MÚK Dobřenice - 25 km). Příjezdová komunikace včetně točny MHD.
Železnice:Podél severního okraje PZ vedena celostátní trať č. 010 Kolín - Pardubice (I. tranzitní železniční koridor Berlín - Praha - Vídeň). Nejbližší žst. Pardubice - Svítkov, Pardubice - Opočínek.
Letiště:Mezinárodní veřejné letiště Pardubice - 2 km.
Lodní doprava:Labská vodní cesta (Pardubice-) Chvaletice - Mělník - Hřensko - SRN s nejbližším stávajícím veřejným přístavem Chvaletice - 20 km; součást IV. multimodálního transevropského koridoru. V návrhu koncový přístav Pardubice severně od PZ - 2 km. (Nejistá realizace vodní cesty do Pardubic a přístavu Pardubice).

Technická infrastruktura

Technická infrastruktura je kompletně dokončena.

Územněplánovací dokumentace

Stav ÚPD:PZ zahrnuta v ÚP města Pardubice.

Limity a střety zájmů

Navržený biokoridor regionálního významu. Problém s dopravní obslužností - komunikace I/2 směrem na Prahu je nad limitem hluku. Krajská hygienická stanice zaujala negativní stanovisko k novým projektům či rozvoji stávajících projektů, dokud nebude vybudován obchvat v SZ nebo v JZ tangentě.

Mapa

Odkaz na mapový server
Odkaz na mapový server


Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz