Liberec - průmyslová zóna Jih-Doubí

Mapa
Zdroj dat: Centrum, 30. 6. 2011
Použité zkratky

Základní údaje

Plocha: 125 ha
Využívaná plocha: 125 ha - tj. 100%
Volná plocha: PZ je již plně využita. Možnost změn - ponechána evidence v přehledu PZ kraje.
Geografická poloha: PZ se nachází na jižním okraji silně urbanizované oblasti, při významném silničním tahu Praha - Německo (R35), v podhůři Jizerských hor
Funkční náplň: Výroba stavebních a obráběcích strojů, izolačních materiálů, autodoplňků, kuchyňského vybavení, spedice, datové a telekomunikační služby, logistika.
Stav přípravy/využití: Zóna je již využívána v celém rozsahu. Developerem PZ je společnost Investorsko inženýrská a.s., Liberec. Firmy zastoupené v PZ: DENSO MANUFACTURING CZECH s.r.o. - výroba klimatizace do automobilů; FEHRER Bohemia s.r.o. - výroba opěrek hlavy do automobilů; LIPLASTEC s.r.o. - výroba plastových dílů pro klimatizace; Schenk Plastic Solutions s.r.o. (původně SARNAMOTIVE Bohemia s.r.o.) - výroba plastových dílů pro automobily; LAIRD Technologies s.r.o. - výroba izolačních a stínících elektromateriálů; AIRS Manufacturing Czech s.r.o. - výroba dílů pro klimatizace do automobilů; AC LAK s.r.o. - lakování plastů; TOYOTA TSUSHO Logistics Czech s.r.o. - logistika; C.S. CARGO s.r.o. - logistika; SCHENKER s.r.o. - logistika; UPS SCS s.r.o. - logistika; BAUMATIC - ČR s.r.o. - bílá technika; GALVANOPLAST FISCHER s.r.o. - galvanizace plastů; TRUMPF CZ s.r.o. - strojírenství, obrábění a řezání kovů; AUTO - COLOR s.r.o. - lakovna, automobilové komponenty; Phoenix - Zeppelin s.r.o. - půjčovna stavebních strojů; A.S.A. Liberec s.r.o. - odpadové hospodářství; ASTRA Trans s.r.o. - mezinárodní doprava a spedice; PINK lak s.r.o. - lakování plastů pro automobilový průmysl; Plastkov MR a.s. - výroba plastových a pryžových výrobků; Prettl Elektronik Liberec s.r.o. - výroba kabelových svazků; OAZA - net s.r.o. - telekomunikace; FAERCH PLAST s.r.o. - výroba plastů.
Platnost záměru: Potvrzena platnost záměru.
Uplatnění PZ v ZÚR: Nepočítá se se zahrnutím žádné PZ do ZÚR, bude v kompetenci obcí.
Zdroj informací: Investorsko inženýrská a.s., Liberec; Magistrát města Liberec - odbor strategie a územní koncepce.

Identifikační údaje

Zkratka kraje:LB Číslo kraje:07
Identifikace zóny:1
Kraj:Liberecký kraj Kód kraje:CZ051
ORP:Liberec Kód ORP:5105
Obec:Liberec Kód obce:563889
Stavební úřad:Liberec

Doprava

Silnice:Přímé napojení na R35 E442 Liberec (MÚK 1,5 km) - Turnov (R4) - Hradec Králové (D11) - Olomouc (R48) - Lipník n. Bečvou (D1, D47), návaznost na I/13 E442 Bílý Kostel (R35) - Děčín - Chomutov - Karlovy Vary (R6).
Železnice:Lokalita zavlečkovaná z žst. Liberec (0,5 km) - železniční trať č. 030 Liberec - Turnov (žst. Liberec 0,5 km) s návazností na trať č. 070 Turnov - Praha (v návrhu přestavba přímého kolejového spojení Praha - Liberec) a trať č. 089 Liberec - Varnsdorf - Rybniště (přes SRN), výhledově kontejnerové překladiště v místě.
Letiště:Vnitrostátní veřejné letiště Liberec - 5 km (v návrhu mezinárodní); mezinárodní veřejné letiště Praha-Ruzyně - 110 km.
Lodní doprava:Labská vodní cesta (Pardubice-) Chvaletice - Mělník - Hřensko - SRN; nejbližší veřejný přístav Děčín - 70 km; součást IV. transevropského multimodálního koridoru.

Technická infrastruktura

Veškeré sítě v místě.

Územněplánovací dokumentace

Stav ÚPD:PZ je zahrnuta v ÚP města Liberec (2002) a v jeho změnách. V současné době se připravuje koncept nového ÚP Liberce.

Limity a střety zájmů

Nepřípustné aktivity dle ÚP: výroba zaměřená na prvotní zpracování surovin (chemická výroba, hutní provozy), stavební dvory, betonárky a obalovny štěrků, velkokapacitní dopravní základny a aktivity s vysokým dopravním zatížením oblasti.

Mapa

Odkaz na mapový server
Odkaz na mapový server


Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz